2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Erdődi Esperesi Kerület

Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia
Pálfalva 
Körtvélyes
Pettyén
 
Szatmárnémeti Szent Család plébánia
Szatmárhegy
 
Szatmárnémeti Szentlélek plébánia
Vetés
 
Krasznabélteki Szent László plébánia
Ákos
Gyöngy
 
Erdődi Nagyboldogasszony plébánia
Edődhegy
 
Krasznaterebesi Urunk mennybemenetele plébánia
 
Nántűi Szentháromság plébánia
 
Szakaszi Szent Flórián plébánia
 
Szinfalui Szent Anna plébánia
 
Alsóhomoródi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia
 
Nagyszokondi Sarlós Boldogasszony plébánia
 
Krasznasándorfalui Szent Erazmusz plébánia
 
Nagymadarászi Szent Mária Magdolna plébánia

Szatmárnémeti Kis Szent Teréz plébánia

Cím: 440250 - Satu Mare, str. Păuleşti nr. 7.
Telefon: 0261-763970
A plébániát 1948-ban alapította boldogemlékű Scheffler János püspök. A templom 1934-35-ben épült Schellenbeck nagyváradi építész tervei alapján. Fiedler István püspök szentelte fel, aki nagy tisztelője volt Kis Szent Teréznek. 1999-ben festették belülről. 2000-ben a templom belső szépítése a padlózat javításával tovább folytatódott. A lelkipásztori lakás 1948-ban épült, amit 1997-ban bővítettek.
Titulusa: Lisieux-i Kis Szent Teréz 
Filiái: Pálfalva (Păuleşti), Körtvélyes (Curtuişeni),  Pettyén (Petin)
Plébános: Kinczel István
Segédlelkész: 

Szatmárnémeti Szent Család plébánia
Cím: 440149 - Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 21.
Telefon: 0261-747912
A plébánia 1948-ban alakult. 1933-ban Farkas Elek és neje házat ajándékozott az egyháznak, hogy a kültelki híveknek abban misézhessenek. A székesegyházból jártak ki misézni. Később a kápolnául szolgáló ház mellé kultúrotthont építettek, hogy több hívő férjen be. A II. világháború után a kultúrházat elvették, és a földosztó bizottság székhelye lett. 1948-ban sikerült visszaszerezni és önkéntes munkával rendbe hozni. Az addigi kápolnát plébániai lakássá, a kultúrházat templommá alakították át, mellé pedig tornyot építettek. A város felduzzasztásával a hívek száma úgy megnőtt, hogy 1975-ben az egyházmegyei hatóság új templom építését határozta el. A jelenlegi templom és plébánia épülete a régi helyén 1978-ban épült fel.
Titulusa: Szent Család
Plébános: Luczás Lóránt
Filái: Szatmárhegy (Viile Satu Mare)


Szatmárnémeti Szentlélek plébánia

Cím: 440175 - Satu Mare, B-dul Sănătăţii, nr. K19 
Telefon: 0261-769078, 0361-401255
A templom alapjait az 1989-es változásokat követően 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék (elsősorban román nemzetiségű) lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templom és plébánia 1992-95 között épült fel. Ezalatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is. A templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reizer Pál püspök. Az oltárkép Paulovics László festőművész alkotása.
Titulusa: Szentlélek
Filiája: Vetés (Vetiş)
Plébános: Vojtku László

Krasznabélteki Szent László plébánia
Cím: 447040 - Beltiug, str. Principală nr. 617., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-870047
Nagyon régi plébánia. A hitújításkor megszűnt. A templomot 1482-ben Drágffy Bertalan építette. 1862-ben a templom leégett, de újjáépítették, majd 1913-ban Foerk Ernő tervei szerint megnagyobbították. 1982-ben lett kész az új, emeletes plébánia.
Titulusa: Szent László király
Filiái: Gyöngy (Giungi)
Ákos (Acîş)
Plébános: Dr. Ágoston Ferencz

Erdődi Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447020 - Ardud, str. Ştefan cel Mare nr. 74., jud Satu Mare
Telefon: 0261-771200
Az 1216-os nagyváradi "Tüzesvaspróba" lajstrom tanúsága szerint Erdődnek már a XIII. század elején temploma és plébániája volt. A régi templom anyagából Drágffy Bertalan erdélyi vajda 1481-84 között új templomot építtetett. Drágfy Gáspár a hitújításkor megszüntette a katolikus plébániát és a templomot a protestánsoknak adta. 1763-ban gróf Károlyi Antal visszaszolgáltatta a templomot a katolikusoknak. 1860-ban Ybl Miklós tervei alapján kibővítették és tornyot is építettek a templomhoz. 1982-ben a templomot külsőleg-belsőleg felújították az 500 éves jubileuma alkalmából.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Filiái: Erdődhegy
Plébános: Harsányi László

Krasznaterebesi Urunk mennybemenetele plébánia

447320 - Terebeşti, str. Principală nr. 157.
A plébániát 1789-ben alapították. A templom 1838-ban épült.
Titulusa: Urunk mennybemenetele
Ellátja: Baumann István
 
 
 

Nántűi Szentháromság plébánia

Cím: 447293 - Hurezu Mare, str. Principală nr. 71., jud. Satu Mare
1850-ben alapították a plébániát. A templom 1848-ban épült.
Titulusa: Szentháromság
Plébános: Groszhárdt Ferenc
 
 

Szakaszi Szent Flórián plébánia

Cím: 447044 - Răteşti, nr. 82., jud. Satu Mare
Titulusa: Szent Flórián
Plébános: Ulmer Mihály

Szelestyehutai Szent Lajos Király plébánia (Poiana Codrului)

Ellátja: a nagybányai Szentháromság plébánia

Nagymadarászi Szent Mária Magdolna plébánia (Mădăras)

Ellátja: az erdődi plébánia

Krasznasándorfalui Szent Erázmusz plébánia (Şandra)

Ellátja: Ft. Ulmer Mihály

Szinfalu (Sîi) és Alsóhomoród (Homorodu de Jos)

Ellátja: P. Julian Budau SJ

Nagyszokondi Sarlós Boldogasszony plébánia (Socond)

Ellátja: Ft. Ulmer Mihály