2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Hám János

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei Hám János mielőbbi boldoggá avatásáért imádkoznak.

Az imameghallgatásokat, csodákat kérjük a Püspökségen jelenteni!


Kicsoda Hám János?

Hám János az egyházmegye negyedik püspöke, de második alapítójaként is tisztelik fejlesztései, a lelki életben általa hozott többlet, építő tevékenysége okán. 1827. május 25-én nevezték ki szatmári püs­pök­ké, de szentelésére csak a következő év március 16-án ke­rült sor Eger­ben. Április 15-én vette át hivatalosan az egy­ház­megyét. A mások által csak "csizmadiavárosnak" titulált egyházmegyei központra, illetve magára az egyházmegyére leginkább a szentéletű püspök nyomta rá szellemének és lelkiségének a bélyegét. Neki köszönhető a klasszicista stílusú szatmári székesegyház, ő építette a neobarokk püspöki palotát, az ő alkotása a püspöki konviktus, amely a második világháború előtt 160 fiúnak nyújtott otthont, de róla beszélnek azok a középületek, amelyek ma is a város ékességei.

Szatmárnémeti, Hám János idejében kapta meg ma is ismert arcát, hiszen elkanyarítva a Szamos folyását, sikerült megépíteni a Kazinczy utca épületeit, illetve kezdeményezésére a Zárdát, és az irgalmas rendi szegénykórházat. Páratlan szociális érzékenységére jellemzően támogatta az iparosokat, kereskedőket, és felkarolta a szegényeket. A vallásos élet szempontjából is sok köszönhető Hám püspöknek: ő telepítette le a Páli Szent Vince rendjéhez tartozó irgalmas nővéreket, és az Istenes Szent Jánosról elnevezett irgalmasrendi szerzeteseket, ő építette hatalmas zárdájukat, és ő vetette meg a ferences szerzetesek zárdájának alapját is. Hám János leányiskolát és a tanítóképzőt is létesített, amit a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek gondjára bízott. A szentéletű és apostoli buzgóságú püspök 1857-ben távozott el. A szentéletű püspök példája jelentős hatással volt kortársaira, híre halála után egyre csak terjedt, az emberek csodákról meséltek, amelyek közbenjárására történtek. Boldoggá avatási eljárását már Meszlényi Gyula (1887-1905) püspökutóda megindította, az ő munkájának lenyomata az a fontos iratköteg, amelyet Rómába el is küldtek, a világháborúk és a kommunista idők azonban gátat vetettek az ügy előrehaladásának. Reizer Pál püspök kezdeményezte és Schönberger Jenő püspök folytatta le újra a boldoggá avatás előkészítésének teljes egyházmegyei szakaszát.

Ami utána történt:

Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök 2012. november 19-én, a 917/2012-es iktatószámmal keltezett határozatában, Isten Szolgája Hám János püspök szentté avatási ügyének folytatását rendelte el. December 16-án aztán az egyházmegye minden templomában fel is olvasták a határozatot, miszerint a hívek körében nagy tiszteletnek örvendő Hám János püspök szentté avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát újraindítják és lefolytatják. Ugyanebben a dokumentumban említést nyertek a különböző feladatkörök ellátásáért felelős személyek is. *(Olvasson erről ide klikkelve!) 

Százötvenöt évvel a halála után, Hám János földi maradványai felkerültek a kriptából a székesegyház templomterébe. Erre a Szenttévatási Kongregáció 2011. március 9-én, a 2167-5/11. számú leirattal kiadott engedélye adott lehetőséget. Az új nyughely megszentelését, a 30-án, tizenegy órától kezdődő szentmise végén, Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök végezte el. *(Olvasson többet az eseményről!).


2015. január 6-án az Egyházmegye új szobrot állított Hám Jánosnak, a Székesegyház bejáratánál. Ez a teljes alakos szobor a korábbi, 1999-ben elhelyezett mellszobrot váltotta. *(Olvassa el a korabeli tudósítást!)

 

 


2016. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén lezárták Isten szolgája Hám János boldoggá avatási folyamatának egyházmegyei szakaszát. Az alkalommal, Ruppert József piarista atya, az egyházmegyei szakasz posztulátora adott felvilágosítást az egyházmegye híveinek az ügymenetekről:

Az iratcsomó és a csoda

2016. 06. 29.
Lezárták Isten szolgája Hám János boldoggá avatási folyamatának egyházmegyei szakaszát és ezzel fontos lépést tettek a tényleges boldoggá avatás felé - de az út még hosszú, emlékeztet a posztulátor.

Ünnepélyes keretek között zárták le 2016. június 29-én, szerdán, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén Isten szolgája Hám János boldoggá avatási folyamatának egyházmegyei szakaszát. A bizottságtagok 11 órától a Székesegyházban a hívekkel közös szentmisén vettek részt, amelyben az oltárnál újból esküt tettek, imádkoztak a kegyelemért, az ügy előrehaladásáért.

Olvassa tovább


A Román Televízió magyaradása 2015-ben készített riportfilmet Hám János örökségéről

Rendező: Jakabffy Tamás


Dr. Bura László és Ft. Ilyés Csaba 2007-ben szerkesztett könyvet "Hám János szatmári püspök 1827-1857" cím alá

A könyv ma is referencia, teljes terjedelmében lapozhatják pdf-változatát, a képre klikkelve.


Hám János személyét, gondolatait megismerhetjük szentbeszédeiből

A püspökutóda, Meszlényi Gyula által összeállított és kiadott szentbeszéd-gyüjteményeket az alábbi linkeken érik el, a Bibliotheca Laurenziana digitalizációs munkájának köszönhetően.

1. kötet

2. kötet

3. kötet


Hol találkozhatunk ma Hám Jánossal?

- Elsősorban imáinkban.
- Aztán a Székesegyház főbejárata melletti, baloldali oldalhajóban, ahol szarkofágja található földi maradványaival.
- A Székesegyház főbejárata előtt, szobrával.
- A Székesegyház kupolafestményén: A tizenkét éves Jézus a templomban című képen, Meszlényi Gyula püspöktársa mellett.
- De Szatmárnémetiben számos épület az ő keze nyomát hordozza - közvetetten és közvetlenül. Egy utca is őrzi Hám János nevét.
- Reizer Pál püspök Hám Jánosról iskolát nevezett el: a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum katolikus szellemiségben neveli a város gyermekeit.
- A budapesti Szent István Bazilikában és az esztergomi bazilikában is:

- a Szentlélek templom oltárképén: