2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Hivatásgondozás - Hivatásfelismerés

Mi segíthet az Istennel való kapcsolat elmélyülésében és hivatásom felismerésében?
Önmagam reális ismerete, képességeimmel, adottságaimmal, korlátaimmal, vágyaimmal, lehetőségeimmel. Saját élettörténetem által milyen üzenetet ismerek fel? Egész valómmal válaszolok Isten hívására, mindazzal, amim van, és ami vagyok. Ezt az alapot nem hagyhatom figyelmen kívül.
Az evangéliumban Jézus sokszor megkérdezi: Mire vágysz? Mit szeretnél? Isten vágya hozott minket a létbe, legmélyebb vágyaink mutatják számunkra a „beteljesedés" útját.
Mindaz, amit megélek, észlelek, megérint, visszhangra lel bennem. Vannak olyan találkozások, Isten-tapasztalatok, amelyek kimozdítanak a hétköznapok biztonságából, nyugtalanítanak, elgondolkodtatnak. Hívnak, vonzanak - nem tudom elfelejteni. Lehet ez egy szentírási szó, egy találkozás, egy ima-tapasztalat, egy esemény. Ezeken az eseményeken keresztül Isten érinti szívemet.