2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Istennek szentelt élet: papság, szerzetesség

„Amikor Isten hív azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja, és ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Ezt megérteni és megérezni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív.

A hivatás válasz erre a hívásra, mégpedig egy szerető hívásra. Ha Krisztussal akarunk lenni, az megkívánja, hogy osztozzunk életében és szándékaiban, megköveteli a hit engedelmességét, a szegénység boldogságát, a szeretet radikalitását.

Ennek az útnak van egy neve, egy arca: Jézus Krisztus. A megszentelt életet élőknek az a feladata, hogy megjelenítsék az életükbe az örömhírt, mégpedig azáltal, hogy követik Krisztust. Konkrétan átveszik az Ő életstílusát, belső attitűdjeit, engedik, hogy egészen átjárja őket az Ő szellemisége, azonosulnak meglepő logikájával és értékrendjével, osztoznak kockázataiban és reményeiben. Az Úrral való találkozás mozgásba hoz minket, arra késztet, hogy kilépj önmagadból, az önmagad körüli forgásból, és megnyílj mások felé. Sokkal teljesebbé válik az életünk, ha Jézussal együtt élünk, jól tudjuk, hogy Vele könnyebb megtalálni minden dolog értelmét.” (v.ö. Ferenc pápa – Örüljetek!) 

Legyetek vidámak! Fertőzzétek meg örömötökkel a hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömötök okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandokban.

Ima papi és szerzetesi hivatásokért:

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!

Testvéreinkért imádkozunk hozzád,

akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy

a misszióra szóló hívásodra.

Add, hogy életük napról napra megújuljon,

és élő Evangéliummá váljanak.

Irgalmas és szent Urunk,

küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!

Segítsd azokat, akiket arra hívsz,

hogy napjainkban kövessenek Téged!

Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,

örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,

amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.

Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,

most és mindörökké. Ámen.

(II. János Pál pápa )