2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Nagybányai Esperesi Kerület

Nagybányai Szentháromság plébánia
 
Nagybányai Szent Miklós templom
Farkasaszó
 
Nagybányai Krisztus Király plébánia
Nagysomkút
 
Nagybányai Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia
Felsőkohó
 
Nagybányai Szent József plébánia
 
Nagybányai Assisi Szent Ferenc plébánia
 
Felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia
Giródtótfalu
 
Láposbányai Kisboldogasszony plébánia
Misztótfalu
Miszbánya
 
Szinérváraljai Szeplőtelen Fogantatás plébánia
Iloba
Barlafalu

Nagybányai Szentháromság plébánia

Cím: 430331 - Baia Mare, str. 1 Mai nr. 9., jud. Maramureş  
Telefonszám/fax: 0262-212772, 0262-214925
A plébánia az 1333-1337-es pápai tizedjegyzékben már szerepel. Nagybányának három temploma volt: a XIV. század első évtizedeiben épült a Szent István templom. A XV. században Szent Miklós és Szent Márton tiszteletére még épült két templom. 1687-ben letelepedtek Nagybányán a jezsuiták, és megkapták 1691-ben Lipót császártól a város összes templomát, ezek azonban 1711-ig többször is gazdát cseréltek. A XVII. század végén visszatértek a városba a minoriták. A katolikus megújhodás legjelentősebb képviselői Jeszenszky Benedek és Isten szolgája Kelemen
Didák atyák voltak. A jezsuiták 1718-1720 között építették a mai Szentháromság templomot. 1847-ben lebontották a Szent István templomot, csak a tornyát hagyták meg. A mai templom 6  mellékoltárának képeit Mezei József festette, a főoltár képét is megkezdte, de már Törökfalvi Pap Zsigmond fejezte be. A freskókat Kiss Károly festette. 1940-44 között készült el a három manuálos orgona. 1976-ban új emeletes plébánia épült. 1982-ben a templom külsejét tatarozták. 1983-ban a belső festését újították fel.
Titulusa: Szentháromság
Plébános: Szmutku Róbert

Nagybányai Krisztus Király plébánia

Cím: 430145 - Baia Mare, str. Valea Roşie nr. 12., jud. Maramureş  
Telefon: 0262-276180, 0362-806815
A templom építése 1944-ben két szaléziánus szerzetes irányításával kezdődött. Először a rendház készült el. A templom felépítését a világháború kitörése megakadályozta. Ezért a legényegyletnek szánt épületet alakították át templommá. Több átalakítás után született meg a templom mai formája, amelyet már egyházmegyés pap irányít.
Titulusa: Krisztus Király ünnepe
Filiája: Nagysomkút
Plébános: Hájtájer István

Nagybányai Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia

Cím:430421 - Baia Mare, str. Barajului nr. 27., jud. Maramureş 
Telefon: 0262-210152
Fernezely 1790-ben lett plébánia. A kápolna és paplak egy épületben volt az akkori központot jelentő Felsőkohón. 1897-ben a terjeszkedő üzem egyik új épületében kaptak kápolnát, amit Szent Borbála tiszteletére szentelték fel. 1902-05 között új templom épült Szent Erzsébet tiszteletére. Az üzem úgy bővült, hogy lassan teljesen körülfogta a templomot. A nagy gáz mennyiség miatt állandó javításra szorult, végül teljesen használhatatlanná vált. Ezért az egyházmegye vezetése új templom építését határozta el. 1974-ben tették le az alapkövet, és 1977. szeptember 22-én szentelte fel Sipos Ferenc ordinárius. Az új templomot és plébánia épületet Kishegyi Endre tervezte.
Titulusa: Árpádházi Szent Erzsébet
Filiája: Felsőkohó (Lunci)
Az eredeti fernezelyi hívek leköltöztek az üzem környékére, mindössze 40 család maradt ott. A régi kápolna és paplak olyan mértékben tönkrement, hogy 1979-ben szinte teljesen újjá kellett építeni, ezúttal kápolnának. 
Titulusa: Sarlós Boldogasszony
Plébános: Heinrich Ferenc

Nagybányai Szent József plébánia

430032 - Baia Mare, str. G. Coşbuc nr. 36. 
0262-276401, 0362-407777
Az elmúlt fél évszázad alatt Nagybányát a korábbi 25.000 lakosú festővárosból 200.000 lakosú ipari várossá duzzasztották. Az új lakónegyedeket templom nélkül tervezték. A politikai változást követően alkalom kínálkozott a város nyugati részében egy katolikus templom felépítésére. A terv úgy készült, hogy a templom és plébánia egy épülettömbbe került. Az alapkőletétel 1991-ben történt. A templomot Reizer Pál püspök szentelte fel 1999. január 3-án. 1999. augusztus 1-tăl önálló plébánia lett.
Titulusa: Szent József 
Plébános: Dánku Balázs

Assisi Szent Ferenc Közösségi Ház

Cím: 430391 Baia Mare, str. Macului nr. 10., jud. Maramureş 
Telefon: 0362-801508
A központ Nagybányán, a Hatvan városnegyedben az Assisi Szent Ferencről elnevezett Közösségi Házban van, melyet Schön­ber­ger Jenő püspök szentelt fel 2004. augusztus 20-án. A házban több szociális kisegítő program működik, melyeknek célja a negyedben élő, szociális problémákkal küszködő emberek megsegítése. A házban lévő kápolnát 2004. október 4-én Assisi Szent Ferenc emléknapján szentelte fel Schönberger Jenő püspök. 2005-2009. között Assisi Szent Ferenc plébániaként is működött.
Titulus: Assisi Szent Ferenc
Filiája: Farkasaszó, Assisi Szent Ferenc Közösségi Ház
Lelkészek: Fr. Franţ Felix, Fr. Florin Bogdan OFM Conv., Fr. Ienășcut Ioan OFM Conv. - minorita szerzetesek

Felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 435100 - Baia Sprie, P-ţa Libertăţii nr. 36., jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0262-260988
Az egri regestrum 1333-ban említi a felsőbányai plébániát. 1547-ben a templom a protestánsok kezére került. 1690-ben a katolikusok visszaszerezték. 1846-ban lebontották a régi egytornyú templomot, és 1848-58 között új kéttornyú templomot építettek Tischler Albin zajtai plébános tervei alapján. A 6 mennyezeti freskót milánói művészek és Lotz Károly festették 1877-ben. A templom külső-belső felújítása 1980-84 között történt. 1997-ben a templomtető nagy részét újrabádogozták.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Filiája: Giródtótfalu (Tăuţii de Sus)
Plébános: Veres Attila

Láposbányai Kisboldogasszony plébánia

Cím: 437346 - Băiţa, str. Principală nr. 399., jud. Maramureş 
Telefon: 0262-294050
Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1769-ben alapították újra. A templomot 1764-ben építették. 1803-ban újraépítették, és 1908-ban nagyobbították meg. 1997-ben új plébánia épület készült.
Titulusa: Kisboldogasszony
Filiái: Misztótfalu (Tăuţii Măgheruş) 
Miszbánya (Nistru)
Plébános: Covaci István Attila i.h. lelkész

Szinérváraljai Szeplőtelen Fogantatás plébánia

Cím: 435400 - Seini, P-ţa Unirii nr. 5., jud. Maramureş
Telefon: 0262-491486
Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, majd 1753-ban újraalapították. A templom 1421-ben épült, majd 1848-ban újraépítették.
Titulusa: Szűz Mária Szeptlőtelen Fogantatása
Filiája: Iloba Handal (Handalu Ilbei)
Zugó (Zugău)
Barlafalu (Borleşti)
Plébános: Vass Loránd i.h. lelkész