2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Nagykároly I. esperesi kerület

Nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia
Gencs
 
Nagykárolyi Fatima Szűz Mária plébánia
 
Börvelyi Tizennégy Segítő Szent plébánia
 
Csanálosi Szent Kereszt Megtalálása plébánia
Csanáloserdő
 
Kaplonyi Szent Antal plébánia
 
Kálmándi Szent Anna plébánia
Domahida
 
Mezőfényi Szent Mihály plébánia

Nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia

Cím: 445100 - Carei, str. 1. decembrie 1918 nr. 54., jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0261-862149
Régi plébánia. Megszűnt 1540 körül. 1723-ban lett újraalapítva a piarista atyák vezetésével Mindenszentek tiszteletére. A mai templom 1769-1779 között épült. 1834-ben földrengés rongálta meg, majd Ybl Miklós terve alapján hozták helyre. A piaristák vezették a plébániát egészen 1983-ig, amikor meghalt az utolsó piarista plébános.
Titulusa: Kalazanci Szent József 
Plébános: Ilyés Csaba
Spirituális: Magász Jenő

Nagykárolyi Fatimai Szűz Mária plébánia

Cím: 445100 - Carei, Cart. M. Viteazul II. V 20/1, jud. Satu Mare
Telefon/fax: 0261-861550
A 70-es években épült tömbház-negyedben szükségesnek látszott egy új templom építése. Erre csak a politikai fordulat után nyílt lehetőség. Az építkezés 1991-ben kezdődött el. A tervet Günther Tibor mérnök készítette. A szentély berendezését H. Lukácsovits Magda tervezte. A fatimai szobor a svájci Fatima-Világapostolátus ajándéka. A templomot 1996. október 12-én szentelte fel Reizer Pál püspök, és két évre rá egyházmegyei kegytemplommá nyilvánította. 1999. augusztus 1-től plébániai rangra emelte. 1999. szeptember 23-ától a Románia Fatima-Világapostolátus központja lett. Web oldal: http://fatimaapostolatus.home.ro
Titulusa: Fatimai Szűz Mária 
Plébános: Szilágyi János

Börvelyi Tizennégy Segítő Szent plébánia

Cím: 447050 - Berveni, str. Principală nr. 148.
Telefon: 0261-872297
A plébánia szerepel a pápai tizedjegyzékben 1332-ben. A hitújításkor megszűnt, és csak 1937-ben alapították újra. Temploma ugyanabban az évben épült. Új plébániát építettek 1981-82-ben.
Titulusa: A Tizennégy Segítő Szent
Plébános: Heinrich Antal

Csanálosi Szent Kereszt Megtalálása plébánia

Cím: 447340 - Urziceni, str. Principală nr. 180., jud. Satu Mare 
Telefon: 0261-874213
Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, és csak 1721-ben alakult újra. 1725-ben egy kis templomot építettek, amelyet 1751-ben megnagyobbítottak. Ez 1832-ben leégett. Két évre rá újjáépítették, de 1861-ben ismét tűzvész áldozata lett. Három év alatt felépítették, és 1930-1934 között megnagyobbították.
Titulusa: Szent Kereszt megtalálása
Filiája: Csanáloserdő (Urziceni Pădure)
Plébános: Tzier Ernő

Kaplonyi Szent Antal plébánia
Cím: 447080 - Căpleni, str. Principală nr. 495., jud. Satu Mare 
Telefon: 0261-873004
A gróf Károlyi Sándor feljegyzései szerint Kaplonyban már 1080-ban bencés monostor állt a Szent Márton tiszteletére szentelt templommal együtt. 1711-19 között gróf Károlyi Sándor az ősi monostor és templom alapjaira új templomot építtetett, amit az általa idetelepített ferences rendnek adott az 1736-ban épült kolostorral együtt. Az 1834-es földrengés szinte teljesen elpusztította a kolostort és templomot. 1841-48 között Ybl Miklós terve alapján épült neoromán stílusban a mai templom. Boldogemlékű Hám János püspök áldotta meg Szent Antal tiszteletére. A gróf Károlyi család kriptáját egybeépítették a templommal. 1986-tól világi papok vezették a plébániát., majd 2008-ban visszatértek a ferences testvérek. 1991-ben történt a templom belső festése és a liturgikus tér átalakítása.
Titulusa: Páduai Szent Antal
Filiája: Kaplonyi Szent József templom
Házfőnök és plébános: fr. Tímár Asztrik OFM
Segédlelkész: Marek Ferenc, P. Bernardin OFM
Lelkipásztori kisegítők: Bartalis Árpád fr. János OFM, fr. Mihály Zoltán OFM
1999-ben újabb templom épült a falu Nagykároly felé eső részében. Reizer Pál püspök szentelte fel szeptember 18-án Szent József, az egyház és a család védőszentjének tiszteletére.

Kálmándi Szent Anna plébánia

Cím: 447081 - Cămin, str. Principală nr. 197.  
Telefon: 0261-872741
Az 1748-es kánoni vizsgálati jegyzőköny tanúsága szerint Kálmánd lakosai reformátusok. A templomuk viszont valamikor a katolikusoké volt. Tehát a reformáció előtt plébánia volt. A középkorban épült templomot gr. Károlyi Anna vette el a reformátusoktól, és adta vissza a katolikusoknak. A kaplonyi ferencesek látták el a kálmándi filiát. 1803-ban a kálmándiak arra kérték az egri püspököt, hogy újra plébániai rangra emelje a községet. 1862-ben leégett a templom. A kegyúr 1866-ban újjáépíttette. 1982-ban épült az új lelkészi lak.
Titulusa: Szent Anna 
Plébános: Bíró Norbert

Mezőfényi Szent Mihály plébánia

Cím: 447135 - Foieni, str. Principală nr. 498., jud. Satu Mare 
Telefon: 0261-874620
Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt, majd 1720-ban visszaállították. A régi templom a XIV. században épült. Ezt átvették a protestánsok, majd 1720-ban ismét katolikussá lett. 1743-ban új templomot építettek. A mai templomot 1780-1785 között építették. A lelkészi lakás 1970-ben épült.
Titulusa: Szent Mihály arkangyal 
Plébános: Czier István Csaba