2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Nagykároly II. Esperesi Kerület

Nagykárolyi Szentlélek plébánia 
Stella Maris kápolna
 
Csomaközi Szent István király plébánia
 
Kisdengelegi Szent Vendel plébánia
Érkörtvélyes
 
Mezőpetri Szent Erzsébet plébánia
Piskolt
 
Mezőteremi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia
Iriny
Érendréd
 
Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia
Gilvács
Domahida
 
Szaniszlói Kisboldogasszony plébánia
Reszege

Nagykárolyi Szentlélek plébánia

Cím: 445100 - Carei, B-dul 25. Octombrie nr. 12., jud. satu Mare 
Telefon: 0261-864439
A plébánia 1943-ban alakult. Dr. Scheffler János püspök a Salvatoriánus atyákra bízta a plébánia vezetését, majd ferencesek, piaristák vezették. Jelenleg egyházmegyés pap irányítása alatt működik. Temploma a várostól kapott tágas épületben volt. Később egy lakóházba költöztek át. 1983-ban új, emeletes lelkészi lakás épült.
Titulusa: Szentlélek
Stella Maris kápolna
Plébános: Borota Ottó

Csomaközi Szent István király plébánia

Cím: 447262 - Ciumeşti, str. Principală nr. 317., jud. satu Mare 
Telefon: 0261-821228
A plébánia már a XIII. században létezett, de a hitújításkor megszűnt. Először Mezőfény, majd Szaniszló filiája volt. 1840-ben lett újra önálló plébánia. A templomot 1815-ben építették, amely 1834-ben a földrengés áldozata lett. 1854-56 között építették újjá. Az orgona 1867-ből való. Az oltárképet és három másik képet Mezei József festette. A 15x10 méter nagyságú plafon-képet 1960-ban festette Lukácsovits Magda. 1984-ben történt a templom belső festése, 1985-ben pedig a külső renoválása.
Titulusa: Szent István király 
Plébános: Starmüller Ferenc

Kisdengelegi Szent Vendel plébánia

Cím: 447241 - Dindeştiu Mic, str. Principală nr. 132.
A plébániát Dr. Scheffler János püspök alapította 1947-ben. A templom 1943-ban épült neogótikus stílusban. Az 1980-as évek elején megindult a lakosság kivándorlása Németországba, és így az egykor 700 lelkes faluban jelentősen lecsökkent a hívek száma. Az utóbbi években néhány moldvai csángó család telepedett le a faluban.
Titulusa: Szent Vendel
Filiája: Érkörtvélyes 
Titulusa: Jézus Szent Szíve
Plébános: Tatár Zoltán János

Mezőpetri Árpádházi Szent Erzsébet plébánia

Cím: 447240 - Petreşti, str. Principală nr. 67. 
Telefon: 0361-804988
A plébánia szerepel az 1332-es pápai tizedjegyzékben. A középkorban épült templomot a reformátusok elfoglalták. 1786-ban a katolikusok új templom építéséhez fogtak, amit 1834-ben földrengés rongált meg, de 1839-ben helyrehozták. 1859-ben építették a tornyot. 1974-ben épült a lelkészi lakás.
Titulusa: Árpádházi Szent Erzsébet
Filiája: Piskolt 
Titulusa: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Plébános: Barta Barnabás

Mezőteremi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

Cím: 447325 - Tiream, str. Principală nr. 510., jud. Satu Mare 
Telefon: 0261-873617
A középkorban plébánia volt, amely a hitújításkor megszűnt. 1836-ban helyi lelkészség, 1860-ban pedig önálló plébánia lett. A középkori templom a mai plébánia helyén állt. Ez azonban kicsinek bizonyult, és ezért 1859-ben felépítették a mai templomot, amelyet Haas Mihály püspök áldott meg.
Titulusa: Szent Kereszt Felmagasztalása
Filiák: Iriny (Irina) 
Érendréd (Andrid)
Plébános: Skurka Dezső

Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447206 - Moftinu Mare, str. Principală nr. 48., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-868714
Web oldal: www.nagymajteny.ro
A plébánia már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is szerepelt. A hitújításkor megszűnt, majd 1722-ben állították vissza. A Thököly felkeléskor, 1676-ban elpusztult a templom. A meghonosodott svábok 8 év alatt újjáépítették. Az 1791-es tűzvész idején a lángok martaléka lett. A jelenlegi templom 1795-ben épült fel. A főoltár tabernákuluma Hám János püspök ajándéka, amit Klobusiczky Péter Bécsben készíttetett a szatmári székesegyház számára. A templomot 1923-ban, majd 1959-ben renoválták kívülről. Belső festése 1979-ben történt. 1987-ben új plébánia épült.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Filiák: Gilvács 
A templom 1888-ban épült. 
Titulusa: Nepomuki Szent János 
Családi házat alakítottak át kápolnává. 1989-ben tornyot építettek. 
Titulusa: Szent Család
Plébános: Baumann István​

Szaniszlói Kisboldogasszony plébánia

Cím: 447260 - Sanislău, str. Principală nr. 1096., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-821214
Középkori plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1800-ban állították vissza. 1816-1824 között épült a templom, amelyet az 1834-es földrengés megrongált. 1841-ben fejezték be a templom felújítását, majd 1925-ben a templom megnagyobbítását. Titulusa Szent György volt.
Titulusa: Kisboldogasszony
Filiája: Reszege 
Titulusa: Limai Szent Róza
Plébános: Papellás István