2020. április. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. április. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szent Rita Egyesület

Szatmári Szent Rita Egyesület Napközi Otthona
440073- Szatmárnémeti, Wolfenbüttel: 40
Tel: 0040-361.80.83.87
Solomayer Sándor
​e-mail: szrita.szatmar@gmail.com
 


„ ... Mennyei Atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek közül." (vö Mt.18,14)

"Isten segítségével az idei 2oo9-2o1o-es tanévet már 77 gyerekkel kezdtük. Nagy örömünkre szolgál az, hogy egyre többen keresnek meg minket és kérik segítségünket. A missziós munka eredményeként sok szülővel sikerül együttműködni, jó tapasztalni azt, hogy örülnek nekünk és számítanak ránk. Sok visszajelzést kapunk a tanítok, tanárok részéről akik igazolják, hogy tanulás szempontjából is a gyerekek sokat fejlődtek, összeszedettebbek, jobban tanulnak, jók a tanulási  eredményeik és személyiségükben is sokat csiszolódtak, formálódtak. A lelki nevelés is meghozza  a gyümölcsét. Évente 5-1o gyerek lesz elsőáldozó, rendszeresen járnak hittanra, naponta imádkozunk. A vasárnapi szentmise,  a napi  evangélium olvasása, a rózsafüzér imádkozása és a szentek életét megismertető tanítás, mind-mind épülésüket, fejlődésüket szolgálja.

Célunk Isten közelében, keresztény szellemben nevelni a gyerekeket és életükre olyan hatást gyakorolni ami maradandó és példamutató. Minden évben rendkívüli esemény a gyerekek számára a  nyári tábor, ahol egy hetet töltünk velük, gazdag program keretében. Ezenkívül évente szent Rita napján május 22- én, különlegesebb készülettel, előadással köszöntjük pártfogónkat. 2oo8-ban szent Rita életét egybefogó koncertet készítettünk, a tavaly szent Pál évében a „ Damaszkusz" -rock-musicalt Iváncsits Tamás szerzeményét mutattuk be együtt a Hildegárda ifjúsági énekkar fiataljaival.

Sok a lelkes önkéntes akik naponta, hetente felkeresnek és felajánlják segítségüket. A plébániai közösség tagjai is önzetlenül segítenek. A Mária Légió és a Nőszövetség rendszeresen hetente főzni jönnek, de sok egyéni támogatást is kapunk ki-ki mivel tud hozzájárul a gyerekek segítéséhez."

Kis Szétsy Erzsébet
 


Tevékenységeinkből:

Napközink 2005 decemberében a szatmári Hildegárda plébánia( Szent János Apostol és Evangélista) épületében jött  létre, rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek részére.
Kezdetben két általános iskolás csoport működött, de azóta a gyerekek száma egyre gyarapodott, így 2007 szeptemberében kezdődő tanévet már három csoporttal - 60 gyerekkel kezdtük el.
Célunk a  gyerekek Isten közelében, keresztény szellemben való nevelése, lelki és szellemi fejlődésükben való  tevékeny  részvétel. A családok és a gyerekek támogatása (rászorultságuknak megfelelően) ruhaneművel, tanszerekkel, orvosi ellátással, gyógyszerekkel.
Gyerekeink lakhelyük szerint Szatmárnémetibe, többnyire a város peremén élnek, szűk otthonaikban, vagy ideiglenes szálláshelyeken, néhol víz és gáz nélkül. Súlyos szociális gondokkal ( szegénységgel) küszködő nagycsaládokban (5,6,10 gyerekes)élnek legtöbben. Mindannyian iskoláskorúak I-X osztályosok. Kedvesek aranyosak  -néha vadócok- de tiszta, nyitott szívű gyerekek.
Napi programunk szerint iskola után egyenesen a napközibe jönnek. Itt meleg ebédet kapnak, majd nevelőik segítségével megtanulják leckéiket, elkészítik házi feladataikat. Fociznak, rajzolnak, kézimunkáznak, közösségi játékokat tanulnak, zenét hallgatnak. A nagyobbak besegítenek a takarításba, mosogatásba, krumpli pucolásba.

Lelki programjainkban a gyerekeklelkesen vesznek részt. Napi csoportos ima, közös énekpróba, vasárnapi közös szentmise, hittanórák Kirándulások, nyári táborok, zenés előadások, különböző ünnepekre való készülés alkalmával tehetségüket megmutathatják, kibontakozhatnak. A szentmisén aktívan részt vesznek: énekelnek, felolvasnak, ministrálnak.
Támogatóink önzetlen hozzájárulása, a plébániai hívek szívből jött adományai, önkéntesek nagylelkű segítsége, a Szent Antal perselybe gyűlt összeg mind a gyerekek megsegítését szolgálja.
2007 nyarán létrehoztuk a Szatmári Szent Rita Egyesületet, amely jogi személyként a napközit működteti és fenntartja.

Terveinket a jövőre nézve az eddigi tapasztalataink diktálják:
- Óvódás korú gyerekek számára iskolai felkészítő csoportot létrehozni, hogy megfelelő tudásszinttel kezdjék az iskolát.
- Bentlakásos otthont biztosítani olyan gyerekek számára akik, szétzilált, hiányos családból származnak, életkörülményeik nem biztosítják a megfelelő testi-lelki fejlődést.
- A meglévő gyerekek, csoportok  létszámát bővíteni.
-Hosszú távú kapcsolat fenntartása a gyerekekkel, segíteni abban, hogy iskolai tanulmányaikat befejezzék, testre szabott szakmát tanuljanak, megfelelő életcélt találjanak, egészséges családot alapítsanak.

Kérjük mindazokat, akik a gyerekek megsegítésére bármilyen adományt, akár anyagi segítséget , vagy személyes önkéntes munkát tudnak felajánlani, jelentkezzenek elérhetőségünkön.