2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. szeptember. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szentignáci lelkiség az egyházmegyében


A legfrissebb tartalmak elérhetők a Világiak Iroda szentignáci lelkiségű blogján: https://szentignacilelkisegben.blogspot.com/


A szentignáci lelkiség nevét Loyolai Szent Ignáctól kölcsönözte.

SÚLYPONTJAI
- segít egységbe hozni a hitet a mindennnapi élettel
- a hit egyéni útján vezet miközben segít belenövekedni egy közösségbe
- a szabadságra vezet azáltal, hogy segíti a döntés folyamatát
- fontosnak tartja az együttérzést az Egyházzal és a nyitottságot az egész világra
- a keresztény életet szolgálatnak és küldetésnek tekinti
- alapelve: Istent keresni és megtalálni mindenben


ÉPÍTŐKÖVEK A SZENTIGNÁCI LELKISÉG ÚTJÁN
- napi személyes imaidő
​- a nap tudatos befejezése
- lelkigyakorlatok
- találkozás csoportban


JAVASLATOK
Napi személyes imaidő (20 - 30 perc)

Ima például egy szentirási rész segítségével, a következő módon:

Előkészület
- Keresek egy nyugodt helyet, ahol senki nem zavar
- Előkészítem a Szentírást a kiválasztott résszel (ezt vehetem a napi olvasmányokból)
- Tudatosítom: nem vagyok egyedül, Isten velem van. Elimádkozom egy előkészületi imát, ami lehet kötött szüvegű vagy szabad imádság

Kapcsolat a szentírási résszel
- Elolvasom a kiválasztott részt
- Milyen vágy ébred fel bennem? Ezt kimondom magamban, mint egy kérést
- Újból lassan elolvasom a szöveget. Jézusra tekintek és minden szereplőre, akik beszélnek, cselekednek
- Megállok annál a résznél, ami megérintett és annál maradok egy ideig. Mit mond jelenlegi helyzetemmel kapcsolatban? Annál a résznél is megállok, ami kényelmetlenül érint
- Ha semmilyen belső megmozdulást nem érzek, akkor sem rövidítem le az imaidőt, hanem éber érdeklődéssel várok

Imabeszélgetés
- Megpróbálok Jézus Krisztussal beszélgetni
- Beszélhetek kérdéseimről, félelmeimről, kétségeimről, örömeimről, vagy hálát adhatok
- Figyelek arra, mit szeretne Jézus közölni számomra
- Tudatosan befejezem az imaidőt egy fohásszal

Az imaidő végén
- Visszatekintek az imaidőre, milyennek tapasztaltam meg
- Esetleg lejegyzek egy szót, mondatot, tapasztalatot


A nap tudatos befejezése - visszatekintés az elmúlt napra (10 perc)
Hogyan folyt le a mai napom?
Mit éltem át? ....
Van-e valami, ami a most feltűnik? ....
Talán felfedezek valamit, amiről azt mondanám, hogy ez ma nem volt „véletlen”?
Ezt a napot Isten előtt fejezem be.
Tudok-e köszönetet mondani mindazért, ami ma volt? .....
Talán erőt akarok kérni a holnapi naphoz? .....
Megpróbálok most mindezzel Istenhez fordulni és elmondani.


Lelkigyakorlatok
Ennek egy formája a hétköznapokban végzett lelkigyakorlat, általában adventi és/vagy nagyböjti időszakban.

Amit gyakorlunk
Arról van szó, hogy megéljük a hitet a mindennapok során. Ez végső soron azt jelenti, hogy Istenbe gyökerezett teljes emberek legyünk. Ehhez napi 30-45 perc időt szánunk elmélkedésre.
Ilyen idő mindannyiunk számára létszükséglet. Nem csak Istennek adjuk ezt az időt, hanem saját magunknak is, mert szükségünk van rá, hogy testileg, lelkileg egészségesek maradjunk.

Ez idő alatt fontos dolgok történnek
- Életünk elrendeződik, ugyanígy gondolataink és érzéseink is
- A mindennapok egészséges ritmust kapnak
- Az aktivitás ideje mellett szüneteket is beiktatunk, amikor minden aktivitás pihen
- Megtanulunk tudatosabban élni
- Megtanulunk valóban lazítani

Ez egy folyamat, ami gyakorlás nélkül nem lehetséges.
Nagyon hasznos lehet, ha a lelkigyakorlatnak ezt a formáját csoportban végezzük. Heti rendszerességgel találkozunk és elmondjuk egymásnak tapasztalatainkat, ezáltal megélve azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem vannak kísérőtársaink a keresztény élet útján.


Találkozás csoportokban
A szatmári egyházmegyében több csoport van, amelyben a tagok magukénak vallják a szentignáci lelkiséget. Érdeklődni csoport- vagy lelkigyakorlatos lehetőség iránt a Világiak Irodájánál lehet: 0261-0715011.
Számos közösség tekinti útjának a szentignáci lelkiséget. Ezek közül az egyik a Keresztény Élet Közössége (KÉK), nemzetközi világi apostoli közösség (http://www.cvx-clc.net/. https://www.facebook.com/CVXCLC/?fref=ts)