2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.

A Megváltó áldozatához csatlakozva

2020. április. 9.

Krisztus végtelen, nagy szeretete és ajándéka az, hogy amikor az ő áldozatát megjelenítjük, abban a mi áldozatunk is benne lehet – mondta nagycsütörtök délelőttjén, papjaihoz szólva Schönberger Jenő püspök.

Nagycsütörtökkel megkezdődött a szent háromnap, amely bevezet az egyház legnagyobb ünnepébe. Április 9-én Schönberger Jenő püspök a szatmárnémeti Zárda templomban mutatott be délelőtt tíz órától szentmiseáldozatot, melyen megszentelte a papság által egész évben használatos olajokat.

A legszentebb áldozat bemutatásának elején a főpásztor a járvány mihamarabbi múlásáért imádkozott: “A nagycsütörtök délelőtti szentmise, amit rendes körülmények között a püspök papjaival együtt mutat be, egyházunk akarata szerint a papság és a püspök egységének a megjelenítője. A járvány miatt rendkívüli körülmények között ünnepelünk és kérjük a mindenható Istent, hogy minél előbb könyörüljön meg rajtunk, hogy újra találkozhassunk, hogy valóban együtt lehessünk.”

Szentbeszédében Schönberger Jenő püspök a papi hivatásról elmélkedett – hiszen nagycsütörtök a papság „születésnapjaként” is tekinthető. „Krisztus az igazi pap, ő a Sacerdos, a szent ajándék, akit maga a mennyei Atya adott a világnak. Krisztus hív meg bennünket, hogy mi is szent ajándékokká váljunk. Ahogyan a mennyei Atya ajándékba szánta egyszülött Fiát a világnak, úgy szán bennünket, papokat is Jézus Krisztus szent ajándékként a világ számára. A papság mindig újítsa meg Krisztus keresztáldozatát az oltár előtt, akkor is, amikor nincsenek hívek, szálljon fel a legszentebb áldozat a mennyei Atya elé. Ez Krisztus áldozata, nem a mienk, és pünkösd óta cselekszi az Egyház az ő emlékezetére. Amikor az oltárhoz lépünk, mi magunk is föl kell, hogy áldozzuk magunkat Krisztus áldozata mellett. Oda kell, hogy tegyük a mi életünket és lemondásainkat is, mindent, amit Isten kíván tőlünk. Krisztus végtelen, nagy szeretete és ajándéka az, hogy amikor az ő áldozatát megjelenítjük, abban a mi áldozatunk is benne lehet. Minél inkább így van, annál inkább válik a mi, és a híveink javára is.”

A főpásztor azt kérte papjaitól, szeretettel vezessék és szolgálják Isten népét: „Krisztus arra is meghívott minket, papokat, hogy vezessük Isten népét, de nem akárhogyan. Isten népét vezetni, szolgálni csak szeretettel szabad. Ha így tesszük, a híveink azt megérzik és ők is szeretni fognak bennünket, elfogadnak minket, hallgatnak ránk.

De a pap feladata a szentségek kiszolgáltatása is. Ma megáldjuk azokat az olajakat, amelyek anyagai részben a szentségeknek, azoknak a kegyelmi forrásoknak, amelyeket Krisztus rendelt egyháza számára. Úgy használjátok, úgy szolgáltassátok ki ezeket a szentségeket, hogy mindig tudatában legyetek annak, ti csak eszközök vagytok, az igazi működő a szentségekben Krisztus. Legyen meg a tisztelet, az alázat, az isteni megérintettség a lelketekben, amikor Krisztus szentségeit kiszolgáltatjátok.”

A szentbeszédet követően a papság megújíthatta szenteléskor tett ígéreteit, majd az eucharisztikus ima végén a püspök megáldotta a betegek olaját, az áldozás utáni könyörgést követően pedig a keresztelendők olaját és a krizmát.

Az olajszentelési szentmise idén az üres templomban került bemutatásra, de a hívek interneten, az egyházmegye Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/szatmariegyhazmegye/) keresztül követhették azt, ahogy nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton este héttől is bekapcsolódhatnak a szertartásokba.