2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Általános káptalant tartanak a Piarista Nővérek

2018. július. 4.

2018. július 4-től 19-ig általános káptalant tartanak a Piarista Nővérek Rómában.

Az olasz alapítású szerzetesközösség hat évente tart rendi nagygyűlést, hogy számot vessen Isten szőlőjében az eltelt hat esztendő alatt végzett munkájával, és előre tekintsen, az előtte álló feladatokra.

Egyházmegyénkben tizennégy éve megtelepedett Piarista Nővérek Kongregációja karizmája szerint szegény és nehézsorsú gyermekek és fiatalok életét, növekedésüket, lelki-szellemi gyarapodásukat segítve szolgálják Istent és embertársaik javát. Alapítójuk, Boldog Celestina Donati anya szavaival élve, mindenkiben igyekeznek észrevenni Jézus arcát és arra törekszenek, hogy a Szűzanya példájára igazi anyákká váljanak. A gyerekeknek nem csak a fizikai jólétével törődnek, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a lelki életük fejlődésére és megszilárdítására is.

A káptalan fontos mérföldkő a piarista nővérek XXI. századi történetében is. Lelkigyakorlattal vette kezdetét ez az időszak, amely során a káptalani nővérek Pedro Aguado piarista atya, a Piarista Rend legfőbb elöljárójának vezetésével, közösen áttekintik és értékelik az utolsó káptalan óta eltelt időszak elvégzett feladatait, a felmerült nehézségeket, és terveket fogalmaznak meg valamint megoldási lehetőségeket készítenek elő az elkövetkező időszakra. Most kerül sor a Kongregáció új rendi vezetőinek megválasztására is.

A piarista nővérek arra kérik az egyházmegye híveit, hogy kapcsolódjanak bele imáikkal a káptalant kísérő imafűzérükbe, hogy megvalósulhasson a nővérek következőképpen megfogalmazott vágya:

Világosság Lelke, jöjj és világosítsd meg

a te isteni fényeddel a káptalanunkat.

Hadd ismerjünk és értsünk meg mindent úgy,

ahogy azokat Isten ismeri és érti,

az Isteni Bölcsesség szempontjából.

Az Atyától és a Fiútól származó Szeretet,

Kegyelem és Élet kifogyhatatlan Forrása,

neked kívánjuk szentelni magunkat,

múltunkat, jelenünket és jövőnket,

vágyainkat, választásainkat, döntéseinket,

gondolatainkat, érzelmeinket,

mindazt, amink van és amik vagyunk.

Ó, örök Szeretet Lelke,

térj be a szívünkbe, újítsd meg

és tedd egyre nagyobbá, ahogy Mária szívét,

hogy most és mindörökké a Te Isteni jelenléted

templomává és tabernákulumává válhassunk.

Ámen.

(A közleményt a piarista nővérektől kaptuk)