2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Barátaimnak mondalak titeket

2019. május. 27.

Mintegy kétszázötven szatmári egyházmegyés ministráns vett részt a május 25-én, Mikolában rendezett éves találkozójukon.

Jókedv, az új barátságok születésének izgalma, a találkozás öröme jellemezte az idei egyházmegyei ministránstalálkozót, melyet a Püspökség ifjúsági irodája szervezett május 25-én, szombaton, a mikolai Szűz Mária Királynő plébánián. A mintegy 250 ministráns 25 plébániáról érkezett, a csapatok pedig már reggel megmutatták kreativitásukat - plakátkiállításon büszkélkedtek el egymásnak plébániaközösségük értékeivel. A rendezők már a plakátokat is pontozták, ahogyan a nap folyamán a tudást megmérő illetve ügyességi vetélkedőkön is folyamatosan pontokat gyűjthettek a csapatok, hogy a végén minél előbb végezzenek. Így ismerkedtek meg jobban Ferenc pápa életével és személyével, a közelgő pápalátogatás részleteivel, de számot adtak liturgikus ismereteikről is. A versenyben ugyanakkor egy perce sem feledkeztek el arról, hogy odafigyeljenek egymásra, ne gyűrjenek maguk mögé senkit, ne legyőzni akarják a másikat, hanem vele együtt haladni.

A találkozó szentmiséjére csatlakozott ministránsaihoz Schönberger Jenő püspök, aki már a legszentebb áldozat bemutatásának elején emlékeztette a fiatalokat, szereti őket a Jóisten: "A ministráns szó hasonló tőről fakad, mint a miniszter, és mindkettő szolgát jelent. De a miniszterek embereknek szolgálnak, a ministránsok pedig Istennek, így a miniszteri hivataltól is dicsőbb az a szolgálat, amit ti végeztek. Kedves ministránsaim, gondolkodjatok el rajta, hogy ezt az igen nagy megtiszteltetést, amit a Jóisten meghívásként felétek küld, hogyan fogadjátok? Amikor az oltár körül álltok, eszetekbe jut, hogy valóban Istennek szolgáltok? Nem mindegy, hogyan álltok az oltár mellett, hiszen akik szembe néznek veletek, az összeszedettségetek által tudnak igazán Istenhez kapcsolódni. Soha ne botránkoztassatok meg senkit, amikor az oltár előtt álltok. Jó együtt lenni, együtt Istent dicsérni, mert ahol szeretetben vagytok, ott még inkább megérzik a Jóisten szeretetét is. Reméljük mindannyian megéreztétek, szeret bennünket az Isten."

Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán szentbeszédében szintén a ministráns személyét, annak jellemzőit tekintette: "A ministrálással kapcsolatban három szó jut az eszembe, a szolgálat, az imádság és Isten dicsőítése. Ez alapja kell, hogy legyen minden ministráns életének. Ahogy a püspök atya is említette, mindannyian az Úr szolgái vagytok. De Jézus később azt mondja a tanítványoknak és nekünk is, 'nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura, barátaimnak mondalak titeket' (Jn 15,15). Jézus barátai vagytok, ő úgy vár titeket az ő asztala köré, mint a barátait. Az Úrnak barátként van szüksége rátok."

Linzenbod Szabolcs kiemelte, a ministránsok közösségben tevékenykednek: "Viccesen azt szokták mondani, a munkához úgy kell hozzáállni, hogy más is odaférjen. Ez különösen igaz a ministrálásra is. Ministránsként nem egyedül a te feladatod mindent elvégezni az oltár körül. Együtt dolgozni Istennek a dicsőségére - úgy gondolom ez az egyik legszebb imádság. Talán megtapasztaltátok már ti is, hogy az ima sokszor jobban megy közösségben, együtt, mint egyedül. Minden szentmisében csatlakozunk a szentek és angyalok kórusához, hogy együtt dicsőítsük az Istent. Jézusnak szolgálni valami természetfeletti, lélekemelő, ami minket is közelebb akar vinni az Istenhez. A szentmisében maga Isten akar egészen közel jönni hozzánk, megérinteni minket. Kedves ministránsok, az Úrnak szüksége van rátok, mint barátra, aki szeretettel, imádságként, dicsőítésként végzi feladatát az oltár körül."

A szentmise végén Barta Barnabás püspöki titkár, ifjúsági és ministránslelkész köszönte meg többek között Antku István mikolai plébánosnak és a helyi közösségnek a vendéglátást, majd a záró áldás után sor került az eredményhirdetésre. Ennek megfelelően a csapatok között első helyen végezett a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánia ministránsközössége - ők közös kiránduláson vehetnek majd részt -, második lett a túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia csoportja - ők közös pizzázásra mennek -, és harmadikak lettek a Székesegyház ministránsai - ők jövőre nem fizetnek részvételi díjat a találkozón.

A plakátokat Maier Henrietta fotózta, köszönet érte!