2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. augusztus. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Bosco Szent János, a példakép

2019. február. 1.

"Kisbúcsúját" ünnepelte január 31-én a nagybányai Krisztus Király plébánia.

Szentségimádás előzte meg a Don Bosco-búcsút a nagybányai, veresvízi Krisztus Király templomban, mely szalézi gyökerei miatt őrzi a szent tiszteletét - Boldog Scheffler János püspök szaléziánus szerzeteseket hívott Nagybányára és az ő gondozásukra bízta a templomot.

A búcsúmise főcelebránsa, Schönberger Jenő püspök a bevonulást követő megszólalásában adott hálát Bosco Szent Jánosért, a szalézi rend alapítójáért, akinek tisztelete Nagybányára is eljutott. "Adjunk hálát a Jóistennek, hogy ilyen példaképet adott a nagybányaiaknak is. A mai napon nagyon sok helyen emlékeznek meg Bosco Szent Jánosról, az ő mennyei születésnapjáról, és mondanak köszönetet Istennek azokért a kegyelmekért, amelyekkel őt elhalmozva másokat is Istenhez segített. Imádkozzon, járjon közbe Bosco Szent János értünk is, ezért a plébániáért, a plébánia fiataljaiért, időseiért, mindenkiért" - kérte a főpásztor.

A szentbeszédet Czier István mezőfényi plébános mondta, a jó példaképek létezésének fontosságát emelve ki. Mint hangsúlyozta, a fiataloknak minden időben szükségük van példaképekre, melyeket jó esetben a szülők adják meg nekik. De a szentek által az Egyház is példákat állít a hívek elé, így Bosco Szent János személyét. "A mai napon vajon miben követhetjük Bosco Szent Jánost, miben lehet ő a plédaképünk?" - tette fel a kérdést, majd történeteken keresztül a türelem, az állhatatosság, a kitartó, fáradtságos munka, a szorgalom erényeire mutatott rá. "Megmutatkozik életében, mennyire fontos volt számára az a türelem, amelyet a gyermekek, a fiatalok nevelésébe fektetett. Mennyi türelemre és állhatatosságra van szükség ma is a családokban, a gyermekek nevelésében, a házasságokban, a házas felek között... Amikor türelmetlenséget fedezünk fel a szívünkben, mindig jusson eszünkbe Bosco Szent János. (...) Látjuk továbbá, mennyire fontos volt számára, hogy odafigyeljen másokra, hogy ne csak felületes megoldásokat találjon. Így, fontos volt, hogy ne csak összegyűjtse a gyerekeket, aztán pedig visszaküldje őket otthonaikba - ha volt nekik -, hogy ne csak egy ebédet adjon nekik, ne csak tanítsa őket majd elengedje, hanem kísérje őket, amíg helyt nem tudnak állni a társadalomban."

A szentmise végén Hájtájer István plébános köszönte meg mindenkinek a búcsú megünneplésében nyújtott segítségét, a jelenlétet, a Don Bosco Egyesület gyermekei verset szavaltak, majd kivonulás előtt még közösen, egy Bosco Szent Jánosról szóló éneket emeltek Isten elé.