2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Buzdítás a választásokon való részvételre

2019. november. 5.

Schönberger Jenő püspök arra kéri híveit, éljenek választási jogukkal.

Kedves Testvérek! Hazánk alkotmánya minden felnőtt állampolgár számára biztosítja a választási jogot. Ezt akkor becsüljük meg igazán, ha elmegyünk szavazni.

Szeretettel kérem kedves híveimet, szerzeteseinket és paptestvéreimet, hogy olyan személyre adják szavazatukat, aki a keresztény értékrendet maradéktalanul felvállalja. Nevezetesen, aki védi az emberi méltóságot és szabadságot, támogatja a család Istentől rendelt formáját, védi az életet és annak természetes lefolyását a fogantatástól a halálig, aki keresztény erkölcsi normákra alapoz és tiszteli Isten alkotását.

A fenti szempontok érvényesítése érdekében senki nem maradhat közömbös. S mert a választási jog a keresztény ember számára kötelesség is, ezért mindenkinek élnie kell ezzel a lehetőséggel.

A Szentlélek Úristen bölcsessége vezesse minden testvéremet a választásban.

Főpásztori áldással és értetek szóló szüntelen imával,

† Jenő püspök