2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Isten áldásával

2019. január. 1.

Az Istenre való hagyatkozás, a jóra való törekvés, az önvizsgálat gondolatai jelentek meg az év első napja püspöki szentmiséjének bevezetőjében és homíliájában, a szatmárnémeti székesegyházban.

Sokan érezték fontosnak, hogy szentmisével induljanak az új esztendőbe, január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepnapján ellátogassanak a székesegyházba, ahol – kötelező ünnepnap lévén vasárnapi rendben tartották a szentmiséket – 11 órától Schönberger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot. A főpásztor a bevonulást követően szólt a hívekhez, kiemelve a polgári év első napjának lehetőségeit, így az újabb, erősebb elköteleződés esélyét Isten mellett, a jóra való törekvés felindítását a lelkekben. Azt kérte híveitől, reménnyel tekintsenek az új esztendőbe és esdjenek Istentől áldást életükre. Szűz Mária ünnep lévén az istenszülő oltalmába ajánlotta híveit.

A szentbeszédet Hársfalvi Ottó általános helynök mondta. Az evangélium alapján Jézus nevén, származásán elmélkedett és a jelenlevőknek életükre tekintést, tudatos, mély önvizsgálatot ajánlott. „Mi is keresztények vagyunk és méltók kell, hogy legyünk Krisztus nevéhez, át kell éreznünk, élnünk a mi küldetésünket a világban. Ha szilveszter a számadásnak, a lelkiismeret-vizsgálatnak az estéje, az év első napja legyen a fogadalomé a mi számunkra. Vizsgáljuk meg nevünket, hova tartozunk, kik is vagyunk, és fogadjuk meg, hogy jó keresztények, Krisztus-követők leszünk. Kezdjük ezt az évet tehát az Úr Jézus nevével és a boldogságos Szűz Mária segítségével.”

A szentmisét követően megnyílt a szatmárnémeti püspöki palota és megkezdődött a hagyományos, egész napos szentségimádás, melyen az első órában a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek vezették az imát, majd óráról-órára csoportok váltották egymást.