2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Jézus barátaiként ministrálnak

2019. november. 10.

Harmincketten vettek részt a november 8-a és 9-e között tartott ministránsképzésen.

Idén is megszervezte ministránsoknak szánt képzését az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda, november második péntekén és szombatján, az erdődhegyi Helga Winter közösségi házban és környékén. Harminckét negyedik és hetedik osztályos kor közötti gyerek használta fel az alkalmat arra, hogy ismeretekkel, tudással töltse meg szeretetből végzett oltárszolgálatát. Az információk átadása ezúttal is játékos formában történt, Csiszár Lóránt és Tyukodi Beáta SJC referensek pedig minden kérdésre válaszoltak. Az érdeklődés nagy volt, a kis ministránsok mindent megkérdeztek, amit eddig nem pontosan értettek: miért vagy hogyan kell a szentmisén a különböző cselekedeteket végezni.

Szombaton a legszentebb áldozat megünneplésén is részt vehettek együtt. Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán mutatott be tíz órától körükben szentmisét, a prédikációban a találkozó mottójához – Ti Isten temploma vagytok – kapcsolódva. Arra kérte őket, Jézus barátaiként végezzék szolgálatukat. „A barátok segítik egymást. Ti az oltár körüli munkátokkal Jézust segítitek abban, hogy vele együtt ünnepelhessük meg a legszebb örömünnepet, a szentmisét. (…) Ti Isten temploma is vagytok! Ez azt jelenti, hogy Isten temploma élő és ti vagytok az! Különbség van a kőtemplom és az élő templom között. A kőtemplom mozdulatlan, nagysága és felszentelése, szent jellege által dicsőíti Istent. Viszont abban ami élő, abban erő, dinamika, lüktetés, mozgás van. Mindazt amit a kőtemplom külsejével és belsejével hirdet – vagyis Isten szeretetét és nagyságát –, nektek, élő templomoknak kell elvinni a kőtemplom falain kívülre is!”

A szombati nap során a ministránsok elgyakorolták a szentmisén való szolgálat egyes cselekedeteit, mint a csengetés, olvasás, áldoztatótálca tartás. Hazainduláskor mindannyian magukkal vitték a képzésen tanult imát is: „Atyám, buzdíts, erősíts, támogass munkám végzésében, hogy a feladat, melyet nevedben megkezdek, a te dicsőségedre, nekem és embertársaimnak pedig megelégedésre és örömre váljék. Ámen.”