2020. június. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. június. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Jézus nélkül nem élhetünk

2019. december. 26.

Jézus azért született meg, hogy bennünk is megszülessen – mondta Schönberger Jenő püspök szenteste a Székesegyházban.

Isten felvette az emberi test terhét, a várva-várt megváltó megszületett. Az emberiséget önmagában kiengesztelő, megmentő Isten, az örök Ige fizikai testet öltött, hogy megváltásra, életre vezesse mindazokat, akik hisznek. Karácsonykor újra és újra felszabadul ennek öröme, az egész világ megzendül, a keresztények mindenhol ünnepelni gyűlnek egybe. Szatmárnémetiben is éjféli misére hívott december 24-én, szenteste a harang, a fiatalok pedig még negyed tizenkettőtől megkezdték a székesegyházban karácsonyi műsorukat.

Schönberger Jenő püspök az éjféli mise bevonulását követően a Megváltó születésének fontosságát hangsúlyozta a székesegyházat megtöltő híveknek: “Ma emlékezünk meg arról a szentséges éjszakáról, amikor Isten igéje emberként született meg Betlehemben. Elkezdődött a megváltásunk csodája. Senki nem gondolta volna, hogy így fog végbemenni, hogy Isten maga jön el, ő maga készít utat a mi számunkra, azért, hogy hozzá, Istenhez visszataláljunk. Minden karácsony elindít bennünket azon az úton, amely maga Krisztus. A második isteni személy emberként született azért, hogy mi újra Istené lehessünk. Nem lehet megunni karácsonykor a kántálást, és ez azért van, mert mi mindannyian vágyunk az öröm, Isten után.”

Szentbeszédében a főpásztor az ünnep lényegét igyekezett feltárni: “Karácsony Isten fiának a születése, a megelőlegezett húsvét. Hiszen, ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor ma nem ünnepelnénk a karácsonyt. Miért van sokszor mégis félelem bennünk? Talán azért, mert még nem indultunk el azon az úton, amelyen az a Jézus vezet, aki feltámadt és azt mondja apostolainak, menjetek és hirdessétek az örömhírt. Ő megbocsájt mindenkinek, aki megkeresztelkedett és hisz. Elhiszed ezt? Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben nem lenne elég, ha nem születne meg a szívedben. Akkor lesz minden nap karácsony, ha minden nap képesek vagyunk befogadni az Urat a lelkünkbe, ha egyetlen szentmisét sem hagyunk el. Jézus azért született meg, hogy bennünk is megszülessen. Azért jött, hogy visszavezessen az Istenhez. Az Ő gyermekei vagyunk és Jézus Krisztus nélkül nem élhetünk. Jézus nem csak megszületett, de meg is halt értünk, fel is támadt értünk és ezzel mutat utat a jövőbe, ami ugyancsak ő, a Szentháromságos egy Isten, a mennyország.”

A szentmise végén Schönberger Jenő püspök magyar, román, német, olasz és spanyol nyelven – az egybegyűlt hívek nemzetiségének és anyanyelvének megfelelően – kívánt Istentől áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és arra kérte híveit, ne feledjék: “Mit használna nekünk, ha százszor is megszületne az Úr Jézus Betlehemben, de nem születne meg a szívünkben? Ha pedig engedjük, hogy megszülessen, akkor az örömöt, a boldogságot vigyük el másoknak is.” A püspöki áldást követően a hívek közösen kántáltak, majd kivonulás előtt többen megálltak a “betlehemnél”, személyes imájukkal köszönteni a megszületett, megtestesült Krisztust.