2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2019. június. 19. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Kántorok tanácskozása

2019. március. 17.

Az imádság és az egymástól való tanulás lehetőségét adta a nagykárolyi és szatmári főesperességek kántorainak szombati találkozója.

A nagykárolyi Fatimai Szűz Mária plébániára hívták március 16-án, szombaton a nagykárolyi és a szatmári főesperességek kántorait. 2012 óta találkoznak szervezett formában évente, hogy lehetőségük legyen közösségben kifejezni hivatásuk örömeit, egymástól tanácsot kérni, tanulni. Találkozójuk fontos része ugyanakkor a közös ima, amely, nagyböjt lévén keresztúti ájtatosságban, Szilágyi János esperes, plébános vezetésében valósult meg.

A plébánián később kórusénekeket gyakoroltak, azok minden szólamát külön megtanulva. Így gazdagodik, színesedik egyre az egyházmegye plébániáin működő kórusok repertoárja is. A kántorok ismételten kifejezték a találkozás iránt érzett örömüket, mely tehát lelkesítő, megerősítő jellegén túl, minden évben módot ad a továbbképzésre is.

Pavel Bebenek - O salutaris hostia című kórusművének gyakorlása négy szólamban.