2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Kilépni az énközpontú imából

2020. február. 24.

Szemlélődő hétvégén gyakorolták az imát, amely elszakad a személy akaratától, vágyaitól és kéréseitől.

Nagyszokondon tartott csendes, imádkozó hétvégét a Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája február 21-e és 23-a között. Egyéni imaidők és azoknak irányt adó impulzusok jellemezték az együttlétet, melyben a birtoklásvágy, hatalomvágy és becsvágy hármas kísértését is tekintették. Ezek igen gyakran megmérgezik az imádságot, így az imádkozó ember a kéréseire, akaratának megvalósítására figyel. A keresztény hozzáállás ugyanakkor keresi Isten jelenlétét és az ő akaratát, amelyet követni akar, hiszen ez az egyedüli irány, amely a kiteljesedéséhez, az értelmes élethez vezet. "Legyen meg a te akaratod" - hangzik el a Jézustól utókorra hagyományozott Miatyánkban, útmutatást adva a keresztény embernek az istenközpontú életre, amely a gondviselésre hagyatkozásban létezik.

A hétvége során az Isten akaratára figyelő imát gyakorolták tehát a résztvevők, majd vasárnapi elválásuk előtt elmondták, a közösen elmélyített gondolatok segítik a gondviselésre figyelést és az összeszedettséget a hétköznapokban is.