2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Lélekben egyesülni Krisztussal

2019. február. 12.

Tanuljanak Jézustól szelíden, alázattal és türelemmel szenvedni - kérte a betegektől, világnapjukon Lieb József tiszteletbeli kanonok a székesegyházban bemutatott püspöki szentmise szentbeszédében.

Idén is az ünnep hangulatában, nagy számban összegyűlt hívek jelenlétében mutatták be a legszentebb áldozatot a betegek világnapján, február 11-én, este hat órától a szatmárnémeti székesegyházban. Az Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda szervezésében sokadszorra jöttek el a betegek, hozzátartozóik, orvosok, ápolók, segítő szervezetek képviselői, hogy együtt emeljék imájukat Istenhez.

A szentmise elején Schönberger Jenő püspök az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus szimbólumát, a szentélyben felállított ereklyés keresztet ajánlotta a hívek figyelmébe, majd a nap jelentőségéről szólt. "Ki másért imádkozhatnánk a betegek világnapján, mint a betegekért, a szenvedőkért, azokért a testvérekért, akik igazán a keresztre feszített Jézusnak a társai a szenvedésben. De imádkozunk az ápolókért is, akik szolgálják a beteg testvéreinket, az orvosokért, akik életüket tették ennek a nemes ügynek a szolgálatára - betegeket gyógyítanak, körbe járnak, mint annak idején Jézus, hogy enyhítsék a világban jelen levő szenvedést. A mi szentmisénk is csatlakozik a világon, a mai napon, a betegekért bemutatásra kerülő számtalan szentmiseáldozathoz, és így könyörög Isten trónja előtt: légy irgalmas hozzánk, könyörülj rajtunk!"

A szentbeszédet Lieb József tiszteletbeli kanonok mondta, aki a szenvedést Jézus szeretete jeleként azonosította. Homíliájában két kérdésre kereste a választ, így miért létezik a szenvedés, illetve van-e értelme a szenvedésnek? Mint mondta, a szenvedés a paradicsomi bűnnel került a világba, de Jézus kereszthalála által a szenvedés lehetőség az Ő kereszthordozásába való bekapcsolódásra. Krisztusért és Krisztussal szenvedni dicsőség, az Istenszeretőknek minden a javukra válik. "Kedves beteg társaim! Ma a betegek világnapján, áldozatok árán eljöttünk a székesegyházba a szentmisére. Tudjátok meg, hogy a Püspök Atya a felajánláskor az ostya mellé, az aranyos tányérkára helyezi a testi-lelki szenvedőket, de még azokat is, akik nem tudtak eljönni és otthoni vagy kórházi ágyon viselik fájdalmaikat. Sőt, azokat is, akik a betegeket segítik - az orvosokat, az asszisztenseket, a rokonokat, a betegápolókat. Kéri a nagy kegyelmet a Mennyei Atyától, hogy minden beteg mellett dolgozó ember Jézust lássa, szeresse és szolgálja a betegekben. A beteg emberek pedig lélekben egyesüljenek a szenvedő Jézussal. Tanuljanak Jézustól szelíden, alázattal és türelemmel szenvedni, jól tudván azt, ha vele szenvedünk, halunk, úgy vele támadunk az új életre. Régi mondás, aki sokat szenved az olyan, mint aki sok nyelvet beszél. Megérti szenvedő társait, mivel ő is megízlelte a fájdalmakat."

A felajánlási körmenetben megjelentek a szentmisén résztvevő segítő szervezetek - Egyházmegyei Caritas Szervezet, Boldog Scheffler János Központ, Máltai Szeretetszolgálat, Egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda - képviselői, akik szimbolikus ajándékaikat adták át a főpásztornak. A szentmise végén a püspök atya a hívekkel közösen elmondta a teljes búcsú elnyeréséhez szükséges imákat, a hívek a vigasz, az engesztelődés gondolataival és érzésével térhettek haza.