2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Nagykárolyban volt a Missziós kereszt

2019. február. 19.

Három napon át köszöntötték a Szatmári Egyházmegyébe érkezett Missziós keresztet a Kalazanci Szent József Plébániatemplomban.

Eljöttek a szentek, hogy hívjanak bennünket…

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszus híre sokakat megmozdított, eljött mindenki, aki csak tehette: kicsi és nagy, fiatal és idős, Nagykárolyból és a környékbeli egyházközségekből egyaránt.

Szentmisével fogadták a különlegesen szép bronz leveles-indás díszítésű, a Szent Kereszt és a szentek ereklyéit hordozó „meghívót”. Szentségimádás, keresztúri ájtatosság és katekézisek során szegődtek a Missziós kereszt mellé. A három nap alatt a nagykárolyi három plébániatemplom plébánosai ajándékozták meg a híveket tanításuk legjavával, melyeknek középpontjában az Eucharisztia állt. A pénteki zárónapon gyűltek össze talán a legtöbben, megtelt a templom a szentmisére, melyen a Piarista Nővérek immár nagyobb gyermekeinkkel együtt vettek részt.

A gyermekek számára meghatározó élmény volt valódi ereklyével találkozni, nyiladozó értelmük most új szemmel csodálkozott rá arra, amit korábbról ismertek. Nagy örömmel ismerték fel a magyar szentek sorában a szatmári Boldog Scheffler Jánost is, aki Nagykárolytól nem messze fekvő Kálmándon született és a Szatmári Egyházmegye vértanú püspöke volt. Az ő személye azért is szorosan kapcsolódik a meghirdetett nagyjelentőségű eseményhez, mert az érdemekben kiváló lelkipásztor három alkalommal is részt vett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson (Chicágóban, Karthágóban és Dublinban).

Megerősödve a Jóisten irántunk való szeretetében, új örömökre lelve az Oltáriszentség kimeríthetetlen szent titkában és várakozással tekintve a közelgő Kongresszus kegyelemteljes gyümölcseire, az előkészület és a Kongresszus minden szervezőjére és résztvevőjére kívánjuk Isten szeretetteljes áldásainak kiáradását.

Tóth Borbála, piarista nővér