2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Ne félj, te lélek!

2018. március. 15.

Alapítójukra emlékeznek és fogadalomújítást tesznek a Piarista Nővérek március 18-án, az este hat órától kezdődő szentmisében, a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban.

Boldog Celestina Donati mennyei születésnapján, március 18-án, vasárnap este hat órától a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébániatemplomba hívják a Piarista Nővérek a híveket, hogy együtt ünnepeljenek velük. Az alapító emléknapján ugyanis Schönberger Jenő püspök mutatja be a legszentebb áldozatot és Böszörményi Géza piarista szerzetes mondja a szentbeszédet. De a szentmise keretében lezárul a Piarista Nővérek Kongregációjában, az elmúlt esztendőben zajlott Hivatások Éve, és fogadalomújításra is sor kerül.

A nővérek így vallanak a közelgő ünnepi alkalmukról: „Ebben a kegyelemteljes nagyböjti időszakban jobban átérezzük Krisztus értünk hozott áldozatát, és többet gondolunk a magunk, családtagjaink, barátaik, ismerőseink szenvedésére is. Kérdésekkel, bizonytalansággal, kudarcokkal vesszük fel a küzdelmet. Boldog Celestina anya a következő gondolattal bátorít bennünket: Ne félj, te lélek, aki szenvedsz, a könnyeid nem vesznek el, mert az Egyház kelyhébe összegyűjti és bemutatja az Örökkévalóságnak. Isten ott lép be életünkbe, azokon a pontokon, amelyek a legfontosabbak a számunkra. Akár mosoly kíséri ezeket, akár könny, Istennel való találkozásunk fontos pontjai ezek. Ne féljünk, Istenben bízva, megváltásunkat biztos reménnyel várva, élni az életünket.

Pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött a Hivatások Éve Kongregációnkban. Ebben az évben, a közösségeink rendezvényein és a különböző eseményeken való részvételünk során sokszor, sokféle formában adtunk hálát Istennek szerzetesi hivatásunkért és kértünk új hivatásokat. S bár ez az esztendő lezárul, nem szűnünk meg mindezekért tovább imádkozni és imádságot kérni. Mi, nővérek, ezen a szép ünnepen megújítjuk szerzetesi fogadalmunkat, Tóth Borbála nővér pedig leteszi három évre szóló fogadalmát. Hívjuk és várjuk, készüljünk együtt húsvét ünnepére!” – zárul a mindenkinek szóló meghívó szövege.