2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. február. 29. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Primíciás áldásban részesültek

2018. október. 31.

A Celestina anya Oázis lakói újmisés áldásban részesültek október utolsó hétfőjén, amikor Molnár Lehel október 6-án pappá szentelt piarista atya az általa celebrált szentmise végén megáldotta őket.

A Piarista Rend Magyar tartományának paptanárát Budapesten szentelték pappá, majd szülővárosában, Segesváron mondott újmiséje után Nagykárolyba is elhozta első miséjének különleges kegyelmeit a hívek számára.

A piarista nővérek és gyermekeik nagy szeretettel várták a hozzájuk nem először látogató piarista atyát. Az evangéliumhoz kapcsolódó prédikációjában két gondolatot emelt ki az atya. A 18 évig tartó betegségben szenvedő asszony, olyan hosszú ideig viselte szenvedését, mint egy gyerekkor. Mindannyiunknak vannak régóta viselt betegségeink, bajaink, amit érdemes Jézushoz vinni, hogy megérintse azokat. A másik gondolatával pedig arra bíztatott, amikor jót kell cselekedjünk, ne azt nézzük, milyen nap van. Minket, keresztényeket az szokott megkísérteni, hogy ünnepnap legyünk jók, kedvesek másokhoz. Ez az evangéliumi rész arra is hív bennünket, hogy minden nap figyeljünk oda, kinek kell egy kis segítséget nyújtani, kit kell egy kicsit megvigasztalni, ki az, aki egy jó szóra szorul. Ki az, akit gyógyíthatunk Jézus módjára egy apró cselekedettel, jó szóval.

A fiatal szerzetes papi jelmondatát a Filippiekhez írt levél Jézusra vonatkozó megállapításából választotta: Kiüresítette önmagát. Mesterének nyomában járva örömteli nagylelkűséggel töltötte a nővérek gyermekeivel idejét, osztotta meg velük újmiséjének minden áldását, és nyújtotta át nagylelkű ajándékát, a segesvári primíciás miséje alkalmával családjának, barátainak, a segesvári hívek jóakaratú adakozásából összegyűlt adományát.

Isten áldása kísérje, bölcsessége vezesse, ereje támogassa, kegyelme töltse el egyre jobban életét és papi hivatását, hogy a mennyek örömében és az örök üdvösségben társa lehessen a piarista szenteknek!

Tóth Borbála, piarista nővér