2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. augusztus. 4. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Szatmári Esperesi Kerület

Szatmári Esperesi Kerület
Szatmárnémeti Székesegyházi plébánia
Szatmárnémeti Zárda templom
Szatmárnémeti Szent József templom
 
Szatmárnémeti Kálvária templom 
 
Szatmárnémeti Szent János plébánia
 
Szatmárnémeti Szent Antal plébánia
Kakszentmárton
Szatmárudvari
 
Batizi Szent József plébánia
Batizgombás
 
Lázári Szent László plébánia
Nagypeleske
Sár
 
Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia
Egri
Szárazberek
Sándorhomok
 
Szamosdarai Nagyboldogasszony plébánia
Pusztadaróc
Atya

Szatmárnémeti Székesegyház plébánia

Cím: 440014 - Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr. 20.
Telefon: 0261-714564
Szent István király idején Szatmár megye egyházilag az 1009-ben alapított erdélyi püspökség joghatósága alá tartozott. A szatmári főesperességet először a váradi Regestrum említi 1213-ban. Első temploma az ispáni vár közelében volt, első hívei valószínűleg bajor telepesek (is) voltak. Később templom épült a XVII. századi csillagvár területén is, majd ennek rombadölte után 1786-1798 között megépült az új plébániatemplom, a mai püspöki székesegyház eldője.
A plébániatemplomot báró Fischer István püspök emelte püspöki székesegyházi rangra. Ekkor nagyítatta meg, lebontatta homlokzatát és északi oldaláról a tornyot, majd új homlokzatot, ennek oldalán két 40-40 méter magas kupolás rotundával díszített tornyot építtetett. A sekrestye, fölötte az oratórium és a kripta építését Klobusiczky Péter püspöksége idején fejezték be. A templom végső, mai alakját Hám János püspöksége alatt nyerte el.
Titulusa: Urunk mennybemenetele
Plébános: Hársfalvi Ottó
Segédlelkész: Linzenbold Szabolcs

Jézus Szíve német és román nyelvű személyi plébánia - Kálvária templom

440014 - Satu Mare, str. M. Eminescu nr. 3.
A vár megszűnése után is Doboló dombnak nevezett magaslaton Hám János püspök 1844-ben felépítette a két tornyú Kálvária kápolnát. Tervét Tischler Albin csanálosi plébános készítette. 1907-1909 között teljesen átépítették. Az új templom kereszthajós, neogótikus stílusú. A Jézus Szíve tiszteletére szentelt templom gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetesrendre bízta.
Titulusa: Jézus Szent Szíve 
Német plébános: P. Orbán Mihály SJ 
Román plébános: P. Julian Budau SJ 

Zárda templom

Cím: 440114 - Satu Mare, str. Stefan cel Mare nr. 13.
Az 1836-ban megkezdett templom építése 1842-ben fejeződött be. Ez egyben a Hám János püspök által alapított szerzetesrend, a Szatmári Irgalmas Nővérek Kongregációjának alapítási éve. Az oltárképet Pesky József festette 1845-ben.
Titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
Templomigazgató: Dr. Hankovszky Ferenc
 

Szent József templom

Cím: 440078 - Satu Mare, Calea Traian nr. 31.
A volt Irsik árvaház temploma 1913-ban épült.
Titulusa: Szent József
Ellátja: a Székesegyház plébánia
 
 

Szatmárnémeti Szent János plébánia

Cím: 440073 - Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 40.
Telefon: 0361-808387
A templomot Hám János püspök kezdte építeni. Csak 1906. november 1-én szentelte fel Boromisza Tibor püspök. Festési stílusa vidékünkön egyedülálló. 1913. augusztus 26-án készült el a zárdaépület, és ugyanabban az évben szeptember 28-án a püspök a templommal együtt átadta a ferenceseknek. 1967 óta egyházmegyés papok vezetik a plébániát. A templom külsejét 1988-ban, belülről pedig 1998-ban renoválták.
Titulusa: Szent János apostol és evangélista 
Plébános: Solomayer Sándor

Szatmárnémeti Szent Antal plébánia

Cím: 440110 - Satu Mare, str. Botizului nr. 38.
 
Eredetileg a Szent János plébániához tartozott. 1933-34-ben kápolnát építettek, hogy a híveknek ne kelljen olyan messzire menniük a szentmisékre. Az 1970-es árvíz súlyosan megrongálta. 1977-83 között épült fel a mai templom. Belső berendezését Lukácsovics H. Magda tervezte. 1993-tól lett önálló plébánia.
Titulusa: Páduai Szent Antal
Plébános: Czumbil Wilhelm
Filiái: Szatmárudvari (Odoreu) 
Temploma 1984-ben épült. 
Titulusa: Urunk Színeváltozása
Kakszentmárton 
Plébános: Czumbil Wilhelm

Batizi Szent József plébánia

Cím: 447065 - Botiz, str. 1 Teilor nr. 8. jud. Satu Mare 
Telefon: 0261-774102
A plébániát 1925-ben alapították. Új templom épült 1995-ben.
Titulusa: Szent József
Filiája: Gombáspuszta (Ciuperceni)  
Temploma 1936-ban épült. 
Titulusa: Sz. Péter és Sz. Pál apostolok 
Plébános: Dr. Schupler Tibor

Lázári Szent László plébánia

Cím: 447170 - Lazuri, str. Principală nr. 173.
Telefon: 0261-753220
A plébánia már 1334-ben szerepel a pápai tizedjegyzékben. Következésképpen temploma is volt. 1548-ban a község lakossága áttért a református vallásra. Hám János püspök 1837-ben ismét plébániai rangra emelte Lázárit. A templom Hám János és Bíró László püspökök adományából épült, Sckultéty János építész vezetésével. 1842. december 2-án szentelték fel. Az oltárkép 1910-ben készült. A falfestményeket 1936-ban Tóth Gyula készítette. 1971-ben állították fel a szembe-oltárt. 1992-ben renoválták a templom belsejét. Ekkor új vasablakok és új padok is kerültek a templomba.
Titulusa: Szent László király
Filiái: Nagypeleske (Peleş) 
Új kápolna épült 1984-ben.              
Titulusa: Szent József 
Kissár (Noroieni) 
Új kápolna épült 1997-ben. 
Titulusa: Fatimai Szűz Mária
Plébános: Néma Sándor
 

Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia

Cím: 447195 - Micula, str. Principală nr. 90., jud. Satu Mare
Telefon: 0361-427525
Már a középkorban plébánia volt, de a hitújításkor megszűnt. A XVIII. századtól Szatmárnémetinek volt a filiája, majd Zajtának, Lázárinak, Kökényesdnek. 1947-től ismét plébánia. A mostani templom 1926-ban épült Erdei Gyula szatmári építészmérnök tervei alapján. Ilosvay Lajos kanonok szentelte fel 1926. nov. 14-én.
Titulusa: Szűz Mária Királynő
Filiák: Egri (Agris) 
Új templom épült 1995-ben. 
Titulusa: Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szárazberek (Bercu)
Új kápolna épült 1998-ban. 
Titulusa: Maximilian Kolbe 
Sándorhomok (Nisipeni)
Új kápolna épült 1981-ben. 
Titulusa: Urunk színeváltozása
Plébános: Antku István

Szamosdarai Nagyboldogasszony plébánia

Cím: 447130 - Dorolt, str. Principală nr. 154., jud. Satu Mare
Telefon: 0261-751356
Régi plébánia, amely a hitújításkor megszűnt. 1739-ben ismét plébánia. Templomát 1739-ben Báró Thoroczkay Boldizsárné, Serédy Klára adta vissza a katolikusoknak.
Titulusa: Nagyboldogasszony
Filiák: Pusztadaróc (Dorolţ)
Titulusa: Szent József, a munkás 
Atya (Atea)
Titulusa: Szentlélek
Plébános: Istvánfi Szilárd