2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. május. 28. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Templombúcsúk november elején

2019. október. 31.

Máramarosszigeten és Kökényesden ünnepelik hamarosan templomuk búcsúját.

Borromeo Szent Károly ünnepe lesz november 4-én. Károly az 1567. évi pestisjárvány idején milánói érsek volt. Amikor a város valamennyi vezetője elmenekült, ő a helyén maradt és ápolta a betegeket. Ruhát, élelmiszert, gyógyszert osztott az embereknek, menhelyeket állíttatott föl, a betegeket ideiglenes kórházakba gyűjtötte össze. Megfogadta, hogy ha az Úr véget vet a szenvedésnek, hálából elzarándokol a franciaországi Chambery-be, ahol a híres leplet, az egyház egyik legnevezetesebb kegytárgyát őrizték. Meglehetősen viszontagságos útnak számított az átkelés az Alpokon, ezért Emanuele Filberto herceg, aki meg akarta kímélni Károlyt a nehézségektől, Torinóba vitette a leplet. Azóta nevezik amúgy torinói lepelnek.

Borromeo Károly minden vagyonát a szegényekre költötte. A templomokban, kolostorokban és a szerzetesrendekben elburjánzott visszaéléseket felszámolta. Ez a munka felőrölte életerejét, és amikor ezt kemény böjttel és vezekléssel tetézte, teste megrendült. Negyvenhat évesen halt meg. V. Pál pápa avatta szentté 1610-ben. Ünnepét 1613 óta november 4-én tartják.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a máramarosszigeti templom titulusa Borromeo Szent Károly. Búcsúját az ünnep napján, hétfőn este hat órától tartják, Mikulyák László felső-Tisza-vidéki esperes, rahói plébános szentbeszédével.

November 5-én lesz Szent Imre herceg ünnepe. I. István király és Gizella királyné fia tudatosan zárkózott el az utódnemzéstől. Mint a 12. századi Imre-legenda írja: „Ő a testi nemzést, amely romlandó, a szüzesség lelki fogadalma mögé helyezte\…, és érintetlen hitvese szüzességét romlatlanul megőrizte.”

I. István a koronát át akarta adni Imrének, de őt vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, és 1031. szeptember 2-án belehalt sérüléseibe. Halálának pontos helye sem ismert, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben vesztette életét. Itt épült fel a XI.-XII. század fordulóján a Szent Imre apátság épülete, szentté avatása után. Holttestét az akkor még épülő fehérvári bazilikában helyezték el. VII. Gergely pápa 1083. november 4-én I. Istvánnal és Gellért püspökkel együtt szentté avatta. Ünnepe november 5-én van.

A Szatmári Egyházmegyében a kökényesdi templomot szentelték Szent Imre tiszteletére. Búcsúját az ünnep napján, kedden, tizenegy órától tartják, Luczás Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével.


A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly templom, korábbi felvételen