2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.
2020. április. 9. Köszöntjük nevű látogatónkat.

Boldog Scheffler János

Legutóbb történt:

Legyünk hűségesek Istenhez
2017. május. 18.

Ha kitartunk hűséggel az igazságban, akkor nem fogunk meghalni, hanem csak átmegyünk ebből az életből a másik életbe - mondta Boldog Scheffler János emléknapján Schönberger Jenő püspök.

Az egyházmegye minden plébániatemplomában Boldog Scheffler János tiszteletére mutattak be szentmisét május 17-én, a vértanú püspök emléknapján. A Székesegyházban este hét órától celebrálta a legszentebb áldozatot Schönberger Jenő püspök a helyi és - kálmándi - zarándok hívek jelenlétében.

Olvasson többet erről


A Boldog Scheffler János imafüzet elérhető a képre klikkelve
Tartalomjegyzék

Boldog Scheffler János vértanú püspök életrajza . . . 3
Boldog Scheffler János az imáról – a „Jézus, neked élek” című imakönyv előszava . . . 13
Kilenced Boldog Scheffler János tiszteletére (Scheffler János, „A pap” című könyv alapján).. . 15
Litánia . . . 34
Boldog János püspök (Erdő Péter bíborosnak a boldoggáavatáson elhangzott imája) . . . 40
Bűnbánat (Scheffler János imája)  . . . 41
Imádságok papi és szerzetesi hivatásokért (a Scheffler János által kiadott, „Jézus neked élek” című imakönyvből). . . 42

2011. július 3-án Szatmárnémetiben boldoggá avatták Scheffler János vértanú püspököt

Július 3-án vasárnap boldoggá avatták Scheffler János vértanú püspököt a Szatmárnémeti régi főterén egybegyűlt csaknem tizenötezer ember előtt.

Nagy kegyelemben részesült a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye azzal, hogy boldoggá avatták egykori püspökét, Scheffler Jánost. A kommunista üldözés áldozatául esett püspök mindvégig kitartott Istenbe vetett hite, az egység - a pápával egy katolikus egyház mellett, nem volt hajlandó letérni a Krisztus által kiszabott pályáról, ezért életét adta, de mindörökre meg is nyerte azt. Ezt mondta ki az egyház azzal, hogy július 3-án, az egyházmegyei Jézus Szíve Búcsú keretein belül boldoggá avatta. Biztosak lehetünk benne, hogy Isten mellett van, kérhetjük közbenjárását, imádkozhatunk hozzá.

A boldoggá avatás nagy kegy, az egyház csak azokat részesíti benne, akik életükben hősies módon gyakorolták az erényeket, vagy vértanú halált haltak. Scheffler János mindkettőt illetően példa lehet számunkra, követendő jel, amihez életünket igazíthatjuk.

A Szatmárnémeti régi főterén összegyűlt csaknem tizenötezer ember előtt reggel tíz órától kezdődött az a szertartás, amely által az egyház hivatalosan is felvette a boldogok sorába Scheffler Jánost. A bevonulás után Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök köszöntőjében az egység örömének adott hangot, amikor kijelentette: „Ez az egység ma kézzelfogható itt a szatmári egyházmegye búcsújának ünnepén, amikor vértanú püspökünk boldoggá avatása történik. Scheffler János püspök Mesterét követve nemcsak tovább imádkozta, hanem püspöki jelmondatául választva meg is élte, életét áldozta ezért az egységért. (...) Hála Jézus szerető Szívének, kinek áldását mindig éreztük, és köszönet a nagy ajándékért, melyet Szentatyánk XVI. Benedek pápa által adott nekünk, vértanú püspökünk boldoggá avatásában."

Olvassa tovább a boldoggá avatási szertartás beszámolóját és benne Erdő Péter bíboros homíliájának szövegét.

 


A boldoggá avatás ünnepéségét élőben közvetítette a Duna Televízió.
Ennek felvételét tekinthetik meg alább, teljes terjedelmében:

 


Boldog Scheffler János életútja
Scheffler János tízgyermekes zsellér családban született 1887. október 29-én Kálmándon. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban végzi. 1906-1910 Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán tanul. 1910. július 6-án Boromisza Tibor püspök pappá szenteli. Július 18-tól segédlelkész Csomaközön. Majd ez év őszétől két évig Rómában a Santa Maria dell'Anima osztrák-német papi kollégium növendéke. A Pápai Gergely Egyetemen (PUG) egyházjogból doktorál 1912. június 19. Szatmáron teológiai tanár és prefektus. 1913. július 23-tól segédlelkész Ungváron. Közben a Pázmány Péter Tudományegyetemen magánúton készül az alapvető és ágazatos hittan vizsgára, 1915. november 29-én a hittudomány doktorává avatják. Ezt követően a Szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium hittanára és első igazgatója 1917-1923 között. 1923-1925 között Nagymajtényban plébános. 1926-1931 Szatmáron teológiai tanár, 1931-1940 Nagyváradon teológiai tanár, 1939-től spirituális is. Részt vesz a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson Chicagóban (1926), Karthágóban (1930) és Dublinban (1932).  Közben egymás után írja kánonjogi tanulmányait. Foglalkozik az egyházi autonómia kérdésével, valamint az egyház és állam viszonyának jogi vonatkozásaival. Elkészítette a Szatmári Irgalmas Nővérek Szerzete Szabályait. Elkészült A szatmári egyházmegyeStatutumai című munkája. 1936-1938 részt vesz az egyházmegyei zsinat előkészítő munkáiban, majd megfogalmazza, és sajtó alá rendezi az egyházmegyei zsinat összefoglalását, a Zsinati Határozatokat. A középiskolások és a művelt katolikusok számára írta hittankönyveit: Katolikus hittan (Dogmatika), Katolikus szertartástan, Katolikus egyháztörténelem.

Olvassa el Boldog Scheffler János életrajzát


Fotók Boldog Scheffler Jánosról és Boldog Scheffler Jánossal kapcsolatban


A Boldoggá avatás előtt, tizenkét részes rádióműsor készült az Erdélyi Mária Rádiónak, Scheffler János Nyomában címmel.


A részeket meghallgathatja a Glória.tv-n, az alábbi linkekre klikkelve:
1. rész, 2. rész, 3. rész,
4. rész, 5. rész, 6. rész,
7. rész, 8. rész, 9. rész,
10. rész, 11. rész, 12. rész.


A boldoggá avatás előtt számos érdekes interjú készült olyan emberekkel, akiket mélyen megérintett Boldog Scheffler János személye, de sok más érdekességre is lelhetnek cikkgyűjteményünkben, amit ezen a linken érhetnek el.
 


Szent földön született, vértanúként halt meg

Ft. Heinrich Ferenc írása
 
Miután Jézus a Tábor hegyén tanítványainak megmutatta isteni arcát, Péter ezt mondta: Uram jó nekünk itt lenni! Talán már akkor, a tizenkettő, trónokról, hatalomról álmodozott. De Jézus felrázta őket álmodozásaikból és ezt mondta nekik: „Most lemegyünk a hegyről, ahol az Emberfiát a gonoszok kezére adják, kiszolgáltatják a pogányoknak, megölik..." Péter azt mondta Jézusnak: „Isten őrizzen, hogy ez történjen veled!" Az apostolok nem sejtették, hogy velük is ugyanaz fog történni, vértanúk lesznek, mert ha a búzaszem nem hal el, egymaga marad, ha elhal sok termést hoz. Aztán, Jézus mennybemenetel után, megkezdődött az első keresztényüldözés, Jeruzsálemben, aztán Rómában, ami a világ legborzasztóbb és leghosszabb borzalma volt, mert 300 évet ölelt fel. Róma megtelt vértanukkal, földalatti katakombákban gyűjtötték össze és temették el megkínzott testüket. De a harcot a keresztények mégsem adták fel, pedig nem tudták, hogy ők lesznek azok, akik majd legyőzik a halhatatlannak tűnő pogány római birodalmat. Már a borzalmak kezdetén, a szörnyűséget látva, egy bátor keresztény, valószínű János apostol, tollat ragadott és a kétségbeesett, csalódott keresztényeknek, akik Jézus ígéreteiben becsapottaknak érezték magukat, egy könyvet írt, amelyben megmutatja nekik, hogy Jézus nem hagyta el őket, a gonosz hatalmát megtöri az isteni Bárány és eljön Krisztus országa. Addig a keresztényeknek szenvedniük kell, nemcsak Néró alatt, hanem a történelem folyamán, mindvégig. Az apokalipszis állandóan ott van a történelemben. Az első keresztények, ott Rómában, Péter sírja mellett, a földalatti katakombákban a vértanúk sírjain miséztek, imádkoztak, reménykedtek. A keresztény világ nem feledkezett meg róluk. Kétezer év óta zarándokolnak ide a világ keresztényei, emlékezni, erőt meríteni... Egy napon, 1910-ben, egy fiatal, újmisés pap is végigjárta e szent helyeket. Hogy mit mondtak nekik a vértanúk, ezt nem tudom, de azt biztosan tudom, hogy ez a fiatal pap nem gondolt arra, hogy egykor az ő sorsa is a vértanúság lesz? Nem gondolt arra, hogy pár évtized múlva ő is egy „dohos üregben", a kommunisták börtönében hal bele az üldöztetésbe.

Scheffler János személyéről, látásmódjáról sokat elárul útikönyve, a "Szatmártól Chicagoig"  is

A képre klikkelve elolvashatja teljes terjedelmében:


Estote perfecti, Estote perfectores - film Boldog Scheffler Jánosról

"Az életszentség gyönyörű, stílusos dóm, amely sokáig épül és magasra emelkedik, fel az égig. Ilyen dómokat csak mély és szilárd alapokra lehet fektetni, minden részét egységes elvek szerint kell megalkotni, a falaktól, az oszlopoktól és a támpillérektől a csúcsokig és a legkisebb díszítésig. Csak így lesz időtálló és formatiszta műremek, amelyben az örök szépség is gyönyörűségét találja, az embertársak előtt pedig példaképpen tündöklik." Boldog Scheffler János

A Scheffler Jánosról szóló, „Estote perfecti, Estote perfectores" című film csaknem kétórás időtartamban, művészi igényességgel vezeti a nézőket János püspök életének főbb állomásain. Levelein, elmélkedésein keresztül megszólaltatja, utazásain elkíséri, szenvedéseiben is bemutatja a püspököt, aki mindvégig kitartott, Isten akaratát keresve és benne megnyugodva, a jóra, tökéletesre szólítva papjait és híveit.

A film technikai adatai

Hang: Magyar 2.0 Stereo - 16 Bit

Kép: 16:9, szélesvásznú, 720*576, PAL

Készítették: Balla Tünde, Kirsch Norbert, Lakatos Attila, Villányi Zoltán.

Készült 2011-ben a Szatmári Római Katolikus Püspökség megbízásából. Minden jog fenntartva.

A filmet több alkalommal vetítette a Magyar Televízió.


A Boldog Scheffler János által és róla írt könyvek, értekezések jegyzéke

1. Scheffler János püspök által írt művek
a/ Könyvek
VIII. Sándor és a Bécsi udvar

A vatikáni levéltár eredeti okmányai alapján
Ungvár, 1914. Székely-Illés Nyomda, VI. 118 o.
Az Egyke. Egy lap a keresztény erkölcstanból.
Satu Mare - Szatmárnémeti, 1919. Simon könyvnyomda, 27 o. (Világnézeti kérdések sorozat. VI. c. sorozat II. sz. Szatmár, 1919.)


Boldog Scheffler János síremlék és emlékszoba

2011. június 24-én pénteken este hét órától került sor arra a szentmisére, melynek keretén belül Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök megáldotta Scheffler János új sírhelyét és az elkészült emlékszobáját. "A vértanú püspök földi maradványait ugyanis a boldoggá avatásra készülve, június 17-én felhozták a Székesegyház kriptájából és a jobb mellékoltár melletti új síremlékbe helyezték."

Dsida Jenő verse Scheffler Jánoshoz

Dsida Jenő 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben. Tanulmányait Budapesten, Beregszászon és Szatmárnémetiben végezte, ez utóbbi helyen volt rá nagy hatással tanára, Scheffler János, aki 1917-1923 között, már a hittudomány avatott doktoraként volt a Szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium hittanára és első igazgatója. A fiatal költő tizenhárom évesen köszönti fel versével 1920. november 24-én a névnapját ünneplő Scheffler Jánost. Verséből érződik a diák és tanár közötti szeretetteljes viszony, a kötődés, a hála. Ír ugyanakkor az első világháború utáni zaklatottság érzéséről, de meglátásában az ünneplésnek is helye van a szívekben, a szeretett személy névnapján. Versét a linkre klikkelve érheti el.


Hol találkozhatunk ma Boldog Scheffler Jánossal?

- Elsősorban imáinkban.
- Síremléke a Székesegyház jobb mellékoltáránál található (lásd feljebb)
- Aztán megtekinthetjük a Székesegyházból, jobb oldalon nyíló emlékszobát (lásd feljebb).
- Szülőfalujában, Kálmándon, a templomudvaron szobrot állítottak a tiszteletére.
- Kárpátalján, Rahón emléktáblát avattak Boldog Scheffler Jánosnak, 2012 május 12-én
- Ungváron dombormű is őrzi emlékét
- Rehabilitációs és fejlesztő központot neveztek el Boldog Scheffler Jánosról, Szatmárnémetiben